Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchomiło nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej!

Spółdzielnie socjalne (zarówno funkcjonujące od lat jak i te założone całkiem niedawno) mogą już składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych w tym na tworzenie nowych miejsc pracy.

TISE będzie udzielało pożyczek w 12 województwach (w czterech województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).

ES Fundusz

fot. materiały TISE

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy. W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i podpisało umowę dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne!

Funduszu TISE mogą korzystać poza spółdzielniami socjalnymi także organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit. Teraz będą mogły uzyskać środki

Uruchomienie nowego funduszu było poprzedzone programem pilotażowym prowadzonym przez Fundusz Pożyczkowy TISE w latach 2013-2016. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki POKL. W ciągu prawie 4 lat funkcjonowania ES Fundusz TISE udzielił 500 pożyczek dla 401 przedsiębiorstw społecznych na kwotę 39 mln. zł. Przedsiębiorcy stworzyli ponad 550 miejsc pracy, utrzymując ponad 2000 miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *