Uwagi OZRSS do programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

27 marca br. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przedstawił uwagi do resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Program finansowany jest z Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego w okresie 2023-2025.

W stanowisku OZRSS czytamy m.in. ” Z dużym zadowoleniem przyjmujemy propozycję nowego programu wspierającego przedsiębiorstwa społeczne. Jednakże konsultacje sprowadzone wyłącznie do korekt zaproponowanego brzmienia mogą jednak budzić zaskoczenie. Nie odbyto bowiem żadnej szerszej dyskusji i potrzebach przedsiębiorstw i korelacji oferowanego wsparcia z innymi systemami wspierania przedsiębiorstw społecznych. Niestety, zdaniem OZRSS widoczny jest regres działań programowych i powielanie dotychczasowych rozwiązań. O ile propozycje zawarte w programie są adekwatne do sytuacji roku 2023 czyli roku, w którym brak jest systemowych rozwiązań. O tyle działania rok 2024 i 2025 wymagają dość istotnej korekty.”. Przedstawiono ponadto uwagi szczegółowe.

Całość uwag dostępna jest tutaj: MRiPS_uwagidoprogramuPrzeds_Plus.docx