W sieci dobrych połączeń

Projekt był realizowany w okresie: 31.12.2013 – 30.11.2015

Wypracowanie standardów współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a spółdzielniami socjalnymi i przygotowanie podręcznika na ten temat, baza danych spółdzielni socjalnych, porady prawne dla spółdzielców, tworzenie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy spółdzielcami, ogólnopolskie fora spółdzielczości socjalnej, wydawanie gazety spółdzielczej – to zadania, które realizował OZRSS w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji”.

  • Internetowa, ogólnodostępna baza spółdzielni socjalnych przygotowana wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W jednym miejscu są dostępne dane teleadresowe polskich spółdzielni socjalnych oraz informacje o ich produktach i usługach. Baza ma także służyć do zbierania danych analitycznych dotyczących kondycji polskiej spółdzielczości socjalnej.
  • Standardy współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a spółdzielniami socjalnymi pokazują mocne strony przedsiębiorczości społecznej oraz wskazują konkretne rozwiązania i sposoby współpracy, tj. zakup usług i towarów od spółdzielni socjalnych. Standardy posiadają status Rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
    Został przygotowany i wydany (w nakładzie 10 tys egz.) podręcznik „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych„, który w przyjazny sposób prezentuje Rekomendacje współpracy oraz przykłady już funkcjonujących rozwiązań dotyczących zakupu przez samorządy usług i towarów od spółdzielni socjalnych.
  • Udzielamy porad dla spółdzielców, jak i osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną. Z prawnikiem można kontaktować się poprzez Spółdzielcze Biuro Interwencyjne.
  • Zorganizowaliśmy  Ogólnopolskie Fora Spółdzielczości Socjalnej, które mają za zadanie wzmacniać środowisko spółdzielców. Podczas forów rozmawialiśmy o teraźniejszości i przyszłości spółdzielczości oraz o współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego ze spółdzielniami. Spotkania te były także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poznania dobrych przykładów funkcjonujących spółdzielni socjalnych.
  • Zorganizowaliśmy osiem spotkań branżowych spółdzielni socjalnych, by w gronie zainteresowanych spółdzielni rozmawiać o nurtujących ich problemach, ale i praktycznych rozwiązaniach w zakresie danej branży (np. spółdzielnie zajmujące się gastronomią, usługami turystycznymi, świadczeniem usług opiekuńczych i in.). Spotkania branżowe to także okazja do podnoszenia wiedzy przydatnej w działalności w konkretnej branży.
  • Wydajemy gazetę spółdzielczą „JAK” (w nakładzie 10 tys. egz.), która w przystępny sposób przybliża i prezentuje zagadnienia związane ze spółdzielczością socjalną – wywiady, reportaże, pytania i odpowiedzi, felietony.

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji” był realizowany w partnerstwie:

Kontakt z zespołem projektowym w OZRSS: Agnieszka Deja, koordynatorka projektu a.deja@ozrss.pl

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej Lidera.


 

logotypy