Materiały

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wdrożenia Modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym oraz realizujących zadania użyteczności publicznej .pdf

zał. 1 – Ramowy raport końcowy z wdrażania Modelu .pdf

zał. 4 – Wzór umowy o wdrożenie Modelu .pdf

zał. 9 – Model turystyka społeczna+ .pdf (wersja wdrożeniowa – przed ostatecznym opracowaniem, które nastąpi po etapie wdrożenia)

***

Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego

Plik dostępny STANDARD OWES realizacja uslug spolecznych