Zapytanie o cenę – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki (2019)

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza szacowanie ceny dotyczące:

  • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania ceny (załącznik do zapytania o cenę – załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 26 lipca 2019 roku, do godz. 23.59.

Opis przedmiotu wyceny:

Przedmiotem wyceny jest opracowanie jednego materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

Zakres rzeczowy:

  • zebranie materiału na miejscu (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę – np. z trenu województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego),
  • objętość tekstu:  40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki,
  • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu (stanowiącego załącznik do zapytania o cenę – załącznik 2).

Sposób sporządzenia wyceny:

  1. Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do  zapytania o cenę.
  2. Wycena w kwocie brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu dobrej praktyki (wyjazd, zbieranie materiałów, przygotowanie tekstu i autoryzacja z osobami, które udzielały wypowiedzi).

 Załączniki:

Załącznik nr 1 Schemat opisu dobrej praktyki

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (2019)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *