Zbieramy podpisy: List w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

Właśnie w tej chwili decydują się losy ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus.

Podpisz list!

W Parlamencie Europejskim procedowany jest Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) COM (2018) 382 final. Projekt zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, federacje, związki działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak i same podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, do podpisania petycji, którą wyślemy do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

  • Pełna treść petycji wraz z możliwością złożenia podpisu dostępna jest TUTAJ.

Podpisy zbieramy do 25 stycznia 2019 r.