Wniosek o lustrację

…………………….. dnia ……………………….

 

 

 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny

Spółdzielni Socjalnych

ul. Kopernika 30 p. 415,

00-336 Warszawa

e-mail: lustracja@ozrss.pl

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LUSTRACJI

 

 

 

W imieniu Spółdzielni Socjalnej ………………………………………….. z siedzibą…………………………………………………………………

 

w ………………………………………………………………………………………………………………. , wnoszę o

 

przeprowadzenie ustawowej lustracji pełnej polegającej na zbadaniu całokształtu działalności

 

spółdzielni socjalnej w terminie ……………………………………….. .

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                                       ………………………………………..

Prezes Zarządu                                                                                 Członek Zarządu