Wniosek o lustrację

…………………….. dnia ……………………….

 

 

 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny

Spółdzielni Socjalnych

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LUSTRACJI

 

 

 

W imieniu Spółdzielni Socjalnej ………………………………………….. z siedzibą…………………………………………………………………

 

w ………………………………………………………………………………………………………………. , wnoszę o

 

przeprowadzenie ustawowej lustracji pełnej polegającej na zbadaniu całokształtu działalności

 

spółdzielni socjalnej w terminie ……………………………………….. .

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                                       ………………………………………..

Prezes Zarządu                                                                                 Członek Zarządu