Spotkania branżowe

W ramach realizowanego przez OZRSS projektu systemowego „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji” organizujemy spotkania branżowe spółdzielni socjalnych.

Spotkania mają służyć wymianie doświadczeń spółdzielców oraz podniesieniu specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności w danej branży.


Spotkania branżowe spółdzielni socjalnych organizowane są w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

logotypy