III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

21 października 2009 r. w Warszawie, odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Wśród blisko 350 osób, które odwiedziły tegoroczną konferencję, nie zabrakło przedstawicieli rządu RP, znanych osobistości świata nauki i polityki, licznych działaczy i ekspertów sektora ekonomii społecznej, przedstawicieli administracji samorządowej oraz biznesu. Duża frekwencja świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu i zrozumieniu dla idei przedsiębiorczości społecznej. Nie zabrakło także przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, którzy promowali polską spółdzielczość socjalną oraz nasz Związek.

III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – Warszawa 2009