Spotkania i szkolenia

Organizujemy spotkania, szkolenia oraz coroczne Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Przede wszystkim zależy nam na zwiększaniu możliwości do wymiany doświadczeń pomiędzy spółdzielcami, wspólnym uczeniu się, poznawaniu i nawiązywaniu kontaktów, które mogą także zaowocować współpracą.