Nagranie webinarium: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Publikujemy nagranie webinarium z 28 kwietnia 2023. W trakcie webinarium była mowa o: Zapisach ustawy o ekonomii społecznej z RPRES; Wymogach dotyczących RPRES, jako programu rozwoju; Zasadach przygotowywania i przyjmowania RPRES. Prezentacja: Wymogi prawne dotyczące Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej – POBIERZ Ekspertem podczas webinaru był: Cezary Miżejewski – Polityk społeczny, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Ekonomii Społecznej II”, Prezes […]

Nagranie webinarium: Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Wytycznych EFS+

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 4 kwietnia 2023. W trakcie webinarium była mowa o: Kluczowych definicjach, w tym deinstytucjonalizacji, opieki instytucjonalnej, usług w społeczności lokalnej Podstawowych zasadach realizacji wsparcia na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym wsparcia dla centrów usług społecznych Preferencjach dla podmiotów ekonomii społecznej przy realizacji usług społecznych Kluczowych różnicach między Wytycznymi EFS 2014-2020 a Wytycznymi EFS+ w obszarze […]

Nagranie webinarium: Wytyczne EFS+ – o dotacjach dla ekonomii społecznej w stawkach jednostkowych i ich indeksacji – Instrumenty finansowe dla PS/PES

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30.03.2023. W trakcie webinarium była mowa o Dotacjach na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES i PS finansowanych przez EFS+, stawkach jednostkowych i zasadach jej indeksacji, kwalifikowalności kosztów oraz wytycznych EFES + w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES: – Wytyczne EFS+ dla es w zakresie dotacji dla PES/PS – Stawka jednostkowa na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy i jej kwalifikowalność – Jak planować […]

Nagranie webinarium: Opieka domowa na obszarach wiejskich – innowacyjny model i jego skalowanie

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24.03.2023. W trakcie webinarium była mowa o: Nowym modelu funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich opracowanym i sprawdzonym w praktyce przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza przy wsparciu „Inkubatora pomysłów”, prowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, miasto Gdynia, miasto Warszawa oraz firmę Ecorys sp. z o.o. Doświadczeniach związanych ze skalowaniem tej innowacji przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Rekomendacjach dotyczących wykorzystania […]

Nagranie webinaru: Dzieci i młodzież z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 10 lutego 2023. Podczas webinarium była mowa o: polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej), Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”, Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego […]

Nagranie webinaru: Osoby dorosłe z problemami zdrowia psychicznego i ich otoczenie – potrzeby i formy wsparcia w środowisku

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 3 lutego 2023. Podczas webinarium była mowa o: polskim modelu instytucjonalnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych (od szpitala do opieki środowiskowej), Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który powstał w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”, Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego […]

Nagranie webinarium pt. Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30 stycznia 2023. Podczas webinarium była mowa o: głównych założeniach Programu, kluczowych zapisach regulaminu naboru wniosków w tym: podmiotach uprawnionych, kosztach kwalifikowanych, ocenie wniosków, zagadnieniach pojawiających się w najczęściej zadawanych przez Wnioskodawców pytaniach.