Nagranie webinarium pt. Ustawa o ekonomii społecznej – najważniejsze regulacje

es nagranie

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 9 listopada 2022. Podczas webinarium zostały zaprezentowane i omówione zapisy Ustawy o ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem: – zadań ROPS związanych z opracowaniem Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – powoływaniem Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej. Poruszane zostały także kwestie związane z nadawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Rozwiązania ustawowe dot. pomocy obywatelom Ukrainy (spec ustawa)

Web_ukraina

      Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 1 kwietnia 2022. W trakcie webinarium była mowa o rozwiązaniach dotyczących wsparcia dla obywateli Ukrainy przybywającymi do Polski w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi (uprawnienia, udzielana pomoc itp.)

„Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” – lista pytań i odpowiedzi po spotkaniu 3 grudnia 2021

Materiał, który publikujemy, został przygotowany po spotkaniu organizowanym przez projekt SIRES II pt, „Deinstytucjonalizacja a Fundusze Europejskie 2021-2027” w dniu 3 grudnia 2021 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IZ RPO, ROPS, MFiPR, MRiPS oraz KE. Materiał zawiera odpowiedzi na pytania, które w trakcie spotkania zostały sformułowane w formie pisemnej na czacie, lub te, które ze względu na ograniczenia czasowe nie udzielono odpowiedzi w trakcie spotkania. Publikowane poniżej odpowiedzi […]

Nagranie webinarium: Wspieranie członków społeczności romskiej w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

6

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 listopada 2021. Podczas webinarium przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematyką dotyczącą społeczności romskiej oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach działań w obszarze włączenia społecznego w EFS+ na poziomie regionalnym. Tematykę tą przedstawialiśmy w kontekście rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”.