Nagranie webinarium: Wytyczne EFS+ – o dotacjach dla ekonomii społecznej w stawkach jednostkowych i ich indeksacji – Instrumenty finansowe dla PS/PES

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 30.03.2023.

W trakcie webinarium była mowa o Dotacjach na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES i PS finansowanych przez EFS+, stawkach jednostkowych i zasadach jej indeksacji, kwalifikowalności kosztów oraz wytycznych EFES + w tym zakresie.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES:
– Wytyczne EFS+ dla es w zakresie dotacji dla PES/PS
– Stawka jednostkowa na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy i jej kwalifikowalność
– Jak planować budżet projektu OWES w zakresie dotacji dla PES/PS
– Sposoby na płynność finansową projektów OWES oraz zabezpieczenia dotacji

 

Prezentacja: Wsparcie finansowe podmiotów ekonomii społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – dotacje – POBIERZ

Odpowiedzi na pytania z webinariumPOBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

  • Aleksandra Dmitruk – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny Plus w Polsce, która opracowała zasady udzielania rozliczania wsparcia na tworzenie miejsc w pracy w obszarze ekonomii społecznej na lata 2021-2027.
  • Jakub Schimanek – Główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację oraz monitorowanie systemu wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza wsparciem ekonomii społecznej zajmuje się także wsparciem budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.