Historia

Początki

Pierwsza próba powołania ogólnopolskiej organizacji spółdzielni socjalnych miała miejsce 20 maja 2006 roku. Na spotkaniu w Warszawie odbył się zjazd spółdzielni, na którym utworzono Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Wyłoniono Radę Nadzorczą w składzie: Marcin Juszczyk (przewodniczący), Wojciech Pastwa (zastępca), Anna Filipczyk (sekretarz), Ryszard Pniak, Łukasz Konieczny (członkowie). W skład Zarządu powołano: Michała Misiewicza (prezes, Wielobranżowa Socjalna Spółdzielnia Pracy w Nowym Tomyślu), Jerzego Ranisia (zastępca, Krośnieńsko-Gubińska Spółdzielnia Socjalna w Krośnie Odrzańskim) i Beatę Kowalską (członek, Spółdzielnia Socjalna „Razem” ze Stalowej Woli”). W czerwcu 2006 dokonano zmiany w składzie Zarządu zastępując Betę Kowalską Zbigniewem Miłoszem.

15 marca 2007 wskutek niepodjęcia działań rejestracyjnych i statutowych przez zarząd KZRSS, Rada Nadzorcza postanowiła go odwołać w całości i powołać nowy w składzie: Jacek Imioła (prezes), Waldemar Kossakowski (zastępca), Mirosław Możdżeń (sekretarz), Jerzy Lamprecht (członek), Magdalena Jeziorna (członek). Rada upoważniła Waldemara Kossakowskiego i Jacka Imiołę do podjęcia na nowo procedury rejestracji oraz zwołania zjazdu KZRSS.

Powołanie OZRSS

Uczestnicy spotkania założycielskiego OZRSS

 W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się ponowne zebranie spółdzielni socjalnych – w trakcie którego wskutek nieudanych działań z KZRSS – postanowiono powołać na nowo organizację pod nazwą Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Tym samym pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS z siedzibą w Warszawie, zaś spotkanie stało się Zjazdem Założycielskim.

Założycielami OZRSS byli:

 1. Jacek Imioła – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”, 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
 2. August Szkoda – Spółdzielnia Socjalna „Nasza”, 75-669 Koszalin, ul. Synów Pułku 4/6
 3. Małgorzata Gil – Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, 30-809 Kraków, ul. Żabia 16
 4. Bożena Palonka – Spółdzielnia Socjalna „Dragon”, 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86
 5. Marcin Juszczyk – Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna, 46-220 Byczyna, Polanowice 94
 6. Jerzy Lamprecht – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion”, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
 7. Magdalena Jeziorna – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Polgraf”, 46-220 Byczyna, ul. Basztowa 3/5
 8. Mirosław Możdżeń – Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek”, 43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 16a
 9. Jarosław Tromszczyński – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szansa”, 12-221 Ruciane Nida, ul. Zielona 40
 10. Jan Śmiechowski – Spółdzielnia Socjalna „Pro- Eko”, Wrocław, ul. Gospodarska 1
 11. Józef Kłosiński – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1
 12. Elżbieta Szydło – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Starobystrzycka 31
 13. Jan Błaut – Spółdzielnia Socjalna „Jedność”, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego70/8
 14. Władysław Trybulski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa”, 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 8
 15. Adam Polak – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”, 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 11
 16. Ryszard Kozanecki – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Piątka”, 94-213 Łódź, ul. Pługowa 10
 17. Janusz Więcek – Krakowska Spółdzielnia Socjalna „Vifenix”, 30-698 Kraków, ul. Lasogórska 10
 18. Jacek Gąsowski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares”, 25-367 Kielce, ul. Mickiewicza 1
 19. Aneta Englot – Spółdzielnia Socjalna „Konar”, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 21/7

W spotkaniu założycielskim wzięli także udział zaproszeni goście:

 • prof. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, PRR „Tu jest praca”,
 • Eugeniusz Wycisło – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 • Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Mariusz Denisiuk – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Paulina Chodyra – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Andrzej Stachowiak – Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
 • Piotr Wołkowiński – REVES Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej,
 • przedstawiciele władz samorządowych woj. opolskiego oraz Gminy Byczyna.

Podczas burzliwych, acz niezwykle konstruktywnych obrad, uchwalono powołanie OZRSS, przyjęto statut Związku oraz niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:

 • Marcin Juszczyk (Przewodniczący) – Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Byczyny,
 • Jerzy Lamprecht (Z-ca Przewodniczącego) – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion z Wrocławia,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) – Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” z Mikołowa,
 • Adam Polak (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Jedność” z Chorzowa,
 • Jacek Gąsowski (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” z Kielc.

W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:

 • Jacek Imioła (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” z Sosnowca,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” z Kędzierzyna-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega.

Zebranie Założycielskie OZRSS

Rejestracja OZRSS

W dniach 10, 12, 13 i 20 października 2007 r. we Wrocławiu, Sosnowcu i Warszawie odbyły się Nadzwyczajne Zebrania założycieli OZRSS na których dokonano zmiany statutu niezbędne do skutecznej rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pomimo krótkiego czasu od momentu ogłoszenia o zebraniach oraz rozproszenia siedzib Spółdzielni Socjalnych na terenie całego kraju (w województwach: zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim, lubelskim, opolskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, łódzkim), dzięki wykazaniu solidarności w naszych wspólnych dążeniach, niemal w komplecie spółdzielnie stawiały się na spotkaniach. 25 października 2007 poprawiony statut związku złożono w warszawskim KRS.

W dniu 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: 0000292252, a tym samym związek nabył osobowość prawną.

Nadzwyczajne Zebranie założycieli OZRSS

II Zjazd Delegatów OZRSS

17 października 2008 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 10-ciu członków OZRSS reprezentujących następujące spółdzielnie socjalne:

 • Aneta Englot – Spółdzielnia Socjalna „Konar” Tarnobrzeg,
 • Małgorzata Gil – Małopolska Spółdzielnia Socjalna Kraków,
 • Bożena Palonka – Spółdzielnia Socjalna „Dragon” Zamość,
 • Marcin Juszczyk – Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 • Józef Kłosiński – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” Kędzierzyn-Koźle,
 • Władysław Trybulski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” Radom,
 • Ryszard Kozanecki – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Piątka” Łódź,
 • Janusz Więcek – Krakowska Spółdzielnia Socjalna „Vifenix” Kraków,
 • Jacek Gąsowski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” Kielce,
 • Jerzy Lamprecht – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” Wrocław.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Krzysztof Strzałkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
 • Elżbieta Wędzonka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Aneta Fijałkowska – Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Janusz Wojcieszek-Łyś – Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Zbigniew Sandomierski – Prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Niepełnosprawnych „Panaceum” w Radomiu,
 • Marcin Dziewit – Członek WSS „Wspólna Sprawa” w Radomiu.

Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:

 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” z Wrocławia,
 • Jacek Gąsowski (Z-ca Przewodniczącego) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” z Kielc,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) – Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” z Mikołowa,
 • Bożena Palonka (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Dragon” z Zamościa,
 • Adam Polak (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Jedność” z Chorzowa.

W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:

 • Marcin Juszczyk (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” Kędzierzyn-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” Tarnobrzeg.

Delegaci wytypowali swoich przedstawicieli na IV Kongres Spółdzielczości który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2008 roku:

 • Aneta Englot – Spółdzielnia Socjalna „Konar” Tarnobrzeg,
 • Jacek Gąsowski – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” z Kielc,
 • Marcin Juszczyk – Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna.

Zjazd Delegatów OZRSS

III Zjazd OZRSS

16 października 2009 r. w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 16-tu członków OZRSS. Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku. W wyniku głosowań wybrano 7-osobową Radę Nadzorczą OZRSS w składzie:

 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” z Wrocławia,
 • Jacek Imioła (Z-ca Przewodniczącego) – Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” z Sosnowca,
 • Adam Polak (Sekretarz) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic,
 • Jacek Gąsowski (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” z Kielc,
 • Mirosław Możdżeń (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” z Mikołowa,
 • Jan Błaut (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Jedność” z Chorzowa,
 • Ryszard Nowak (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Nissa” z Nysy.

Zjazd Delegatów OZRSS – Cedzyna k/Kielc 2009

IV Zjazd OZRSS

5 października 2010 r. w Gnieźnie odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Po burzliwych obradach, Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku (m.in. zobowiązał Radę Nadzoorczą do poszerzenia składu Zarządu Związku i wyboru nowego Zarządu).

Zjazd Delegatów OZRSS – Gniezno 2010

Nowy Zarząd OZRSS

W dniu 6 listopada 2010 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W związku z decyzją Zjazdu Delegatów odbytego w dniu 5 października 2010 r. w Gnieźnie o poszerzeniu składu Zarządu Związku do 4 osób, oraz zgodnie z zapisem §26 pkt.2 statutu Związku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu Zarządu. W konsekwencji skład Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych jest następujący:

 • Prezes Zarządu Związku: Cezary MiżejewskiSpółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze
 • Zastępca Prezesa Zarządu Związku: Józef KłosińskiWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” – Kędzierzyn-Koźle
 • Członek Zarządu Związku: Aneta EnglotSpółdzielnia Socjalna „Konar” – Tarnobrzeg
 • Członek Zarządu Związku: Marcin JuszczykSpółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna – Byczyna