Ogłoszenia

Konsultacje założeń programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej!

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Jego konsultacje trwają do 28 czerwca 2022 r.

Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę (do pobrania poniżej) z prośbą o jej wypełnienie i zgłaszanie uwag do założeń programu. Wyniki ankiety mają pomóc w jego przygotowaniu.

Program resortowy pozwoli na realizację inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na kształt programu mają wpływ zapisy KPO, a także regulacje krajowe dotyczące wdrażania Planu. Podstawa prawna dla przyjęcia i wdrożenia programu to ustawa o ekonomii społecznej, która znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

  • Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 do pobrania (.doc): kliknij tu
  • Ankieta do zbierania uwag przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – do pobrania (plik .doc): kliknij tu
    UWAGA! wypełnioną ankietę należy odesłać do 28 czerwca
    mailem na adres: anna.moskwa@mrips.gov.pl

Na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy: Ekonomia Społeczna!

maseczka

O tym, że działania minimalizujące kryzys uchodźczy są niezbędne, a ich koordynacja powinna być jednym z głównych zadań państwa wie dziś każdy. O tym jaką rolę odegrały samorządy lokalne i ich mieszkańcy także słychać. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne także gremialnie włączyły się w pomoc osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Co dalej?

Pora na ekonomię społeczną

Dziś, gdy przybywa już stosunkowo mniej osób z Ukrainy zaczynają być mocno widoczne potrzeby uchodźczyń i uchodźców wojennych, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Na te potrzeby może odpowiedzieć ekonomia społeczna – podmioty ekonomii społecznej (działające nie dla zysku, dostarczające usługi i towary, zatrudniające ludzi) oraz przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które dodatkowo zatrudniają osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dają możliwość współzarządzania przedsiębiorstwem).
W kryzysie uchodźczym z jakim mamy do czynienia w Polsce (w sytuacji masowego napływu osób uciekających przed wojną w Ukrainie) ekonomia społeczna powinna pełnić dwie ważne funkcje, jako:

  1. dostarczyciel produktów i usług, w tym usług społecznych, na rzecz osób uchodźczych,
  2. pracodawca dla osób, które były zmuszone opuścić swój kraj.
    Dodatkowo poprzez umocowanie ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych daje ona szansę na wzmacnianie integracji i korzystanie z potencjałów lokalnych oraz zasobów jakimi dysponują sami uchodźcy, a głównie uchodźczynie z Ukrainy.

Czytaj dalej