Ogłoszenia

Materiały z VI Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej

VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej już za nami. Zgodnie z obietnicą przekazujemy Wam prezentacje, jakie towarzyszyły referentom i panelistom podczas Forum.

Pierwsza z nich dotyczy założeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnoszących się do współpracy samorządów ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej, autorstwa Cezarego Miżejewskiego, Prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Tego samego autora jest także druga prezentacja dotycząca przyszłości i kierunków rozwoju naszych spółdzielni.

Trzecia zaś dotyczy przyjętego już Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020, autorstwa Filipa Kołodziejskiego z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie konkursu w ramach FIO 2015 zapowiadane jest na grudzień 2014 r. Tymczasem można także zapoznać się z Regulaminem  konkursu na 2015 r.

Czytaj dalej