Ogłoszenia

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz spółdzielni

razem
W dniu 20 marca 2020 r. do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zostało skierowane pismo 30 organizacji społecznych, w tym OZRSS, zawierajace konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne w obecnej sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Apelujemy do wszystkich spółdzielni socjalnych o skierowanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej maila wspierającego zaproponowane zmiany w systemie wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

 • sekretariatMJarosinskiej@mfipr.gov.pl
 • kancelaria@mfipr.gov.pl
 • sekretariatDZF@mfipr.gov.pl
 • ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
 • Napiszcie, że popieracie zmiany do Wytycznych CT9 (Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) zgłoszone przez organizacje społeczne dotyczące ratunku spółdzielni socjalnych przed upadkiem.

  Link do pisma: PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU

  Konkurs MRPiPS w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów, m.in. w obszarze włączenia podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (Priorytet III).

  Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące PZS. Oferty można składać do dnia 2 marca 2020 r.

  Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Więcej informacji – w tym: Regulamin konkursu, wzór oferty dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.