Ogłoszenia

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych – rusza badanie w Polsce

Rozpoczęła się kolejna edycja Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM). W tym roku obejmie ono aż 21 krajów, po raz pierwszy Polskę. Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych jest tworzony na bazie ogólnoeuropejskich badań.

Monitor ESEM jest inicjatywą sieci Euclid Network. Euclid działa w międzynarodowym partnerstwie z ponad 20 organizacjami przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej, Światowego Forum Ekonomicznego i Schwab Foundation, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Foundation.

Do udziału w badaniu zapraszamy zarówno podmioty z trzeciego sektora, podmioty ekonomii społecznej, a także firmy komercyjne.

Jeśli określacie Państwo swoją spółdzielnię, firmę, organizację jako przedsiębiorstwo społeczne
zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety online (w języku polskim).

By wziąć udział w badaniu online należy:

Wejść na stronę: https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/european-social-enterprise-monitor-esem/

ESEM

Następnie kliknąć w baner -> Take the ESEM Survey

Wtedy przechodzicie Państwo na stronę: https://bit.ly/ESEM2021_EN-GB i wybieracie język: _Polski_ w prawym górnym rogu.

Badanie trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.

Wyniki badań w 21 krajach europejskich pozwolą wypełnić lukę wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych w Europie. Badania ESEM są przeprowadzane przez uczelnie i badaczy z poszczególnych krajów europejskich we współpracy z lokalnymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość społeczną.

Osoba kontaktowa w sprawie badania prowadzonego w Polsce: Marzena Starnawska, mail: mstarnawska@wz.uw.edu.pl