Ogłoszenia

Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej dla spółdzielni socjalnych

27 października 2022 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa weszła w życie 4 listopada br.  i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r. poz. 2243. 

Ustawa zwiększa ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w tym spółdzielni socjalnych

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej (w tym spółdzielniami socjalnymi) i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;    wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r
.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy nie złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, uprawnia podmiot uprawniony do nie stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

 

Tekst ustawy publikujemy tutaj USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Rozporządzenie publikujemy tutaj Rozporzadzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Wzór oświadczenia Rozporzadzenie10.11.2022_Wzoroswiadczenia

 

Dodatek do kosztów ciepła dla spółdzielni socjalnych

5 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa określa m.in. zasady przyznawania, wypłacania oraz określania
wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wśród
podmiotów uprawnionych są spółdzielnie socjalne.
PAMIĘTAJMY DODATEK DLA SPÓŁDZIELNI JEST NA WNIOSEK, A NIE Z URZĘDU!!!

w załączeniu przekazujemy właściwe przepisy. Spółdzielnie chcące dopytać się o szczegóły prosimy o kontakt mailowy d.staniszewski@ozrss.pl

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wniosek_cieplo