Ogłoszenia

FIO 2014

Przypominamy, że mamy czas na złożenia wniosku do dnia 7 marca 2104. Możemy składać wnioski w każdym priorytecie, choć warto pamiętać, iż w Priorytecie II jest kierunek wsparcia:
Rozwój przedsiębiorczości społecznej, w którym możliwe są działania nakierowane m.in. na:
- edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”,
- praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej,
- promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
· rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze
pożytku publicznego spółdzielni socjalnych,
- szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej,
- tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.
Poniżej prezentacja w sprawie FIO 2014

Prezentacja ws. FIO 2014

Mierzenie społecznej wartości dodanej PES – zbędny obowiązek czy konieczność?”

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zaprasza do udziału w konferencji
pn. „Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – zbędny obowiązek czy konieczność?”

11 grudnia 2013 r., godz. 10:00 – 14:45
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27 (Budynek Główny, Stara Aula)

Społeczna wartość dodana jest dość modnym sformułowaniem, które często bywa koronnym argumentem uzasadniającym sens funkcjonowania podmiotów społecznych w rzeczywistości gospodarczej naszego kraju. Czym jednak ona jest i dlaczego jest istotna z punktu widzenia działalności podmiotów ekonomii społecznej? Czy tendencja zmierzająca do ujarzmienia społecznej wartości dodanej w materialne, policzalne ramy ma sens? Może jest to przysłowiowy kwiatek do kożucha, a jej pomiar jest z góry skazany na porażkę? A może jednak warto podjąć wyzwanie policzenia wpływu społecznego jaki generuje się do otoczenia? Jeżeli tak, jak to zrobić…?
Czytaj dalej

Ogólnopolskie forum spółdzielców socjalnych – 28/29 listopada!

Jeszcze raz przypominamy. Do 25 listopada 2013 r. trwa nabór na ogólnopolskie spotkanie spółdzielców, gdzie m.in. omawiany będzie projekt zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Nie uczestniczysz, to potem nie narzekaj!!!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszają na kongres pt. „Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013”, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej, przy ul. Jasnej 1 w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc noclegowych (z dnia 28 listopada na 29 listopada) . Osoby zainteresowane noclegiem proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: stefan.kolucki@mpips.gov.pl do dnia 25 listopada 2013 r. Organizatorzy zastrzegają, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie obecności na konferencji proszę przesyłać do 25 listopada 2013 r. na adres e-mail: stefan.kolucki@mpips.gov.pl

Darmowe szkolenia komputerowe dla wszystkich pracowników w wieku 45+ – rekrutacja na II edycję.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję (termin rozpoczęcia: kwiecień 2014) szkoleń z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwsza edycja rozpocznie się niebawem.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 6 000 pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska):

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • jednostek zatrudnienia socjalnego (KIS,CIS),
  • Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • Warsztatów Terapii Zawodowej
  • Organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej z całej Polski w wieku 45+.

Czytaj dalej

Nabór na kurs dla kandydatów na lustratorów.

Spółdzielczy Instytut Badawczy i Zespół Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej zamierza w miesiącach październik/listopad br. w trzech zjazdach przeprowadzić 90 godz. szkolenie specjalistyczne, zakończone egzaminem na uprawnienia lustracyjne.

Naszą ofertę kierujemy do osób spełniających kryteria kwalifikacyjne określone w uchwale nr 11/2012 z dnia 20 marca 2012 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej (dostępna na stronie www.krs.org.pl).

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. Nabór prowadzi Zespół Lustracji KRS.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/596 45 36 lub 22/827 43 22.

Orientacyjny koszt to kwota 3.000,- zł (obejmuje materiały szkoleniowe, kawa, herbata, lunch).

Pliki do pobrania:

Siódmy numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” już jest! Zapraszamy do lektury.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury siódmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Prezentowany periodyk jest udostępniany bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Siódmy numer półrocznika zawiera teksty, które omawiają ważne tematy z zakresu ekonomii społecznej, pokazujące, w kolejnej już odsłonie, wielość i różnorodność zjawisk i procesów zachodzących w tym obszarze.
Czytaj dalej

Consulting w Spółdzielniach Socjalnych, szansą na poprawę standingu rynkowego!

Prowadzisz Spółdzielnię Socjalną? Zapraszamy do udziału w projekcie:

Consulting w Spółdzielniach Socjalnych, szansą na poprawę standingu rynkowego!

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo społeczne zgłoś swój udział w projekcie i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ekspertów.

Nasi eksperci przeprowadzą profesjonalną analizę działalności gospodarczej Twojej spółdzielni. Stworzą propozycję planu reorganizacji i pomogą w profesjonalizacji działania Twojego przedsiębiorstwa społecznego. Korzystaj z doradztwa w całym okresie trwania projektu.
Czytaj dalej

Pożyczki dla spółdzielni socjalnych – ruszyła strona ES Funduszu

Spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu. Preferencyjny fundusz, utworzony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udziela pożyczek od marca tego roku. Niedawno ruszyła jego strona internetowa.

ESFundusz.pl – pod tym adresem można już znaleźć wszystkie informacje dotyczące nowego preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej, które poszukują pieniędzy na rozwój działalności gospodarczej.

Na stronie w sposób kompleksowy przestawiono ofertę ES Funduszu, wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o pożyczkę oraz procedurę zgłoszenia wraz z opisem procesu uzyskiwania pożyczki.
Czytaj dalej

Szkolenia trenerów spółdzielczości socjalnej dla zaawansowanych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych serdecznie zaprasza spółdzielców socjalnych, zwłaszcza osoby zarządzające spółdzielniami, posiadające doświadczenia w pracy w spółdzielni, do udziału w specjalistycznym szkoleniu trenerów spółdzielczości socjalnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu ukierunkowanego na budowanie trwałego systemu podnoszenia wiedzy i kompetencji kadr spółdzielczości socjalnej – mającego na celu wzrost aktywności ekonomicznej spółdzielni i wpływu spółdzielców na rozwój lokalnego środowiska.

Szkoleni uzyskają zintegrowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, szczególnie z zakresu budowania instytucji i jej zespołu, prowadzenia działań ekonomicznych i społecznych, zawierania partnerstw publiczno-społecznych na poziomie lokalnym.

Więcej na ten temat w zakładce Aktualności szkoleniowe OZRSS

Poszukiwani specjaliści!

Fundacja z Sercem Do Zwierząt poszukuje kandydatów na stanowiska:

  • specjalista ds: sporządzania raportów ewaluacyjnych – kwartalnych i rocznych,
  • specjalista ds. monitoringu prawnego,
  • specjalisty ds. zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy z ngo i z POKL.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na email: fundacjazsercemdozwierzat@gmail.com

Zapraszamy do aplikowania na ww. stanowiska.