Ogłoszenia

Poprzyj ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej

Jeszcze do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje z Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoch, Portugalii prowadzą w tym celu kampanię i organizują poparcie społeczne. W Polsce ideę tą popiera także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielnia Socjalnych.

  • Apel można podpisać tutaj

Trudna sytuacja ekonomiczna w Europie sprzyja skupianiu się na kwestii kryzysu i pomijaniu spraw ogólnoświatowych, które mają w nim swój udział. Tymczasem, zdaniem inicjatorów kampanii Ekonomia dla ludzi, strategią wyjścia z kryzysu ekonomicznego, zarówno w Europie, jak i w państwach Południa, powinna być Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa (ESS).

Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa jest alternatywą dla ekonomii klasycznej. Wartości, które za nią stoją to: prawa człowieka, demokracja, solidarność, integracja społeczna, zrównoważony rozwój, równość, współpraca, bezstronność i sprawiedliwość.

Ekonomia Społeczna to przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku, których modelowym przykładem są spółdzielnie (np. spożywcze), a także organizacje oparte o ideę sprawiedliwego handlu (z ang. fair trade). Na Ekonomię Społeczną składa się również etyczna bankowość i koncepcja mikrofinansowania, które wspiera działania i powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Spółdzielczość socjalna w sieci dobrych połączeń

Podsumowaliśmy projekt „W sieci dobrych połączeń„, który realizowaliśmy w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przez ostanie 1,5 roku.

Swoimi refleksjami na temat spotkań ze spółdzielcami, kierunków rozwoju i wsparcia spółdzielni socjalnych podzieliła się Agnieszka Deja, koordynatorka projektu.

Prowadzenie spółdzielni stanowi poważne wyzwanie, ponieważ wciąż większy nacisk kładzie się na wskazywanie na grupę osób, które założyły spółdzielnię bądź w niej pracują, a nie na ich usługi czy produkty – pisze Agnieszka Deja dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Cały tekst dostępny jest na portalu: ekonomiaspoleczna.pl