ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 /09/2023 Świadczenie usług w zakresie organizacji konferencji dla uczestników projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia
usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych wraz z obsługą, usług cateringowych, wynajmie miejsc
noclegowych w hotelu/ośrodku konferencyjnym (co najmniej 3 gwiazdkowym). Spotkania realizowane będą
w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.09.00-IP.03-00-
005/19)

W załączeniu zapytanie ZAPYTANIE OFERTOWE oraz formularz ofertowy Formularz ofertowy
Dokumenty dostępne są również są również w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/