Szkolenia trenerów spółdzielczości socjalnej

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych serdecznie zaprasza spółdzielców socjalnych, zwłaszcza osoby zarządzające spółdzielniami, posiadające doświadczenia w pracy w spółdzielni, do udziału w specjalistycznych szkoleniach trenerów spółdzielczości socjalnej. Szkolenia stanowią element budowania trwałego systemu podnoszenia wiedzy i kompetencji kadr spółdzielczości socjalnej mającego na celu wzrost aktywności ekonomicznej spółdzielni i wpływu spółdzielców na rozwój lokalnego środowiska. Szkoleni uzyskają zintegrowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, szczególnie z zakresu budowania instytucji i jej zespołu, prowadzenie działań ekonomicznych i społecznych, zawierania partnerstw publiczno-społecznych na poziomie lokalnym.

Podczas szkoleń (złożonych z dwóch etapów) duży nacisk zostanie położony na następujące kwestie:
– budowa i zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów,
– zarządzanie finansami spółdzielni, w tym zarządzanie strategiczne i fundraising,
– marketing produktów i usług spółdzielni socjalnej oraz skuteczną promocję handlową, wykorzystanie crowdsourcingu itp.
– współpraca z samorządem terytorialnym i budowanie pozytywnego wizerunku,
– działanie w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działań w sferze pożytku publicznego.

Program drugiego etapu szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
– praktyczne umiejętności prowadzenia warsztatów i wykładów: jak szkolić spółdzielców socjalnych?
– wykorzystanie możliwości kooperacji z samorządem terytorialnym,
– współpraca z biznesem: jak stworzyć dobrą ofertę sponsorską, ustalić progi sponsorskie, jakie zaoferować świadczenia?
– internet i społeczności: jak stworzyć dobrą stronę internetową? Jak efektywnie zarządzać obecnością na Facebooku? Jak przeprowadzić kampanię finansowania społecznościowego (crowdfundingu)?
– zarządzanie kryzysem: co zrobić, gdy powinie nam się noga? Jak minimalizować straty wizerunkowe? Jak dobrze przygotować się na katastrofę?

Szkolenia zostaną zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat trenera spółdzielczości socjalnej OZRSS i uzyskają uprawnienia do szkolenia kadr spółdzielni socjalnych w swoich województwach.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Od uczestników pobierane będzie jedynie wpisowe w wysokości 120 zł/osoby  (lub 150 zł/osoby w przypadku osób ze spółdzielni nie należących do OZRSS).

Miejsce i termin (II etap). 17-18 czerwca 2013 (poniedziałek-wtorek), Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Żurawia” w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

W razie wątpliwości, trudności z wypełnieniem formularza, w innych sprawach związanych z projektem i szkoleniami  prosimy  o kontakt z koordynatorem projektu,Arturem Laskowskim: laskowski@soo.org.pl tel. 691801220.