Szkolenia poprowadzą

Cezary Miżejewski – absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami europejskimi UMCS. Jako dyrektor Departamentu Rynku Pracy MPiPS uczestniczył w przygotowaniu SPO RZL. Wiceminister polityki społecznej w okresie 2004-2005. Od 2005 do końca 2009 był radcą ministra w Departamencie Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – odpowiedzialnym za kwestie integracji społecznej i ekonomii społecznej w PO KL. Autor ustaw o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych (w tym nowelizacji z 2009). Wykładowca na podyplomowych studiach w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz zarządzania polityką społeczną w IPS UW. Organizator grupy wymiany doświadczeń w pomocy społecznej dla gmin wiejskich. Autor publikacji w zakresie ekonomii społecznej, spółdzielczości socjalnej oraz integracji społecznej. Członek powołanego przez premiera Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, członek rady programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek rady społecznej, a następnie członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej OPZZ, członek Spółdzielni Socjalnej OPOKA w Kluczach.

 

Jakub Zgierski – absolwent Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Ekonomii Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2004 roku zajmuje się public relations. Pracował dla firm z sektora nieruchomości i IT, później jednak wyspecjalizował się w public relations projektów społecznych. Obecnie jest wspólnikiem w firmie Pansa, w ramach której pracuje jako trener i doradca, pomagając organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym w skutecznym zarządzaniu komunikacją.

 

 

Joanna Szymańska – absolwentka dziennikarstwa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, komunikacji i public relations oraz studiów z zakresu zarządzania procesem rozwoju nowego produktu i budowania marki, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w biznesie, jako specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej w bankowości korporacyjnej. Od wielu lat związana zawodowo z trzecim sektorem. Najpierw z Fundacją Batorego, potem z Fundacją SYNAPSIS w ramach realizowanego w partnerstwie kilku organizacji i firm projektu Partnerstwo dla Rain Mana, w efekcie którego powstało pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z autyzmem. Od 2008 jest współwłaścicielką firmy Pansa, w ramach której szkoli i doradza organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej i instytucjom publicznym, jak tworzyć i rozwijać produkty i usługi, by odnieść sukces na rynku oraz jak w interesujący sposób mówić innym o swoich działaniach, by zyskiwać sojuszników i budować przy tym silną markę własnej organizacji, usług czy produktów.

 

Karolina Cyran Juraszek – związana z sektorem organizacji pozarządowych od 15 lat. Doświadczona menager zarządzająca wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS 2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem w ramach 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Dyrektor, menager, obecnie trener, konsultant wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 2 lat w zespole FRSO, kierowała projektem Prove it PL!, dzięki któremu powstało innowacyjne narzędzie do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno – ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej, którego była współautorem w części finansowej.