I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2009 Cedzyna k. Kielc

W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się „I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych”, które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

 • Marzena Okła-Drewnowicz – Posłanka na Sejm RP, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska,
 • Danuta Świerżewska – Dyrektor Zespołu ds. lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski – Radca Ministra Rozwoju Regionalnego,
 • Andrzej Trzeciecki – Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
 • Lesław Nawacki – Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • dr Adam Piechowski – Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Ryszard Grűner – Burmistrz Gminy Byczyna w woj. opolskim,
 • Krzysztof Kozicki – Starosta Powiatu Łomżyńskiego.

W trakcie spotkania wręczono tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”, będące wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Pierwszymi laureatami nagrody przyznawanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zostali:

 • p. Cezary Miżejewski,
 • p. Tadeusz Tomaszewski (Poseł na Sejm RP, Klub Poselski Lewica),
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wdrożenie i realizację programu „Wspieranie Spółdzielczości Socjalnej”.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny objął Magazyn „Tęcza Polska”.

 • Fotorelacja z „I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” – zobacz więcej >>
 • Program „I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” – plik do pobrania
 • Lista uczestników „I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” – plik do pobrania
 • Podsumowanie prac warsztatu prawnego i finansowo-księgowego – plik do pobrania