III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2011 Łódź

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej odbyło się w dniach 28-29 października 2011 r. w Łodzi. Tym razem było to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszyła łódzka impreza „Gala Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Forum to jedyne takie spotkanie, w którym spółdzielcy mogli mówić do innych spółdzielców, gdzie można było wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Spółdzielcy socjalni nie stanowią dla siebie konkurencji, muszą natomiast zmagać się z często nieprzyjaznym otoczeniem rynkowym kapitalizmu. Dlatego tak ważna jest dla nas, jasna i konkretna polityka publiczna administracji rządowej i samorządowej oraz autentyczne partnerstwo publiczno-społeczne. W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. Był to dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej, a także właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni. W tym kontekście udało się wspólnie przedyskutować kwestie nowych instrumentów finansowych, w tym tworzonego funduszu pożyczkowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sporo uwagi poświęciliśmy relacjom z samorządem, różnym aspektom działalności w sferze pożytku publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi jak również klauzulom społecznym. W dyskusjach pojawił się ważny wątek budowy działań marketingowych. Podczas Forum po raz kolejny wręczono wyróżnienia „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”.

„III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej” zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zjazd Delegatów OZRSS

W trakcie „III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” w hotelu „Światowit” w Łodzi, odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 21 członków OZRSS. Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku. W wyniku głosowań wybrano 7-osobową Radę Nadzorczą OZRSS w składzie:

  • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) – Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” z Wrocławia,
  • Janusz Sulczewski (Z-ca Przewodniczącego) – Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar,
  • Iwona Borkowska (Sekretarz) – Spółdzielnia Socjalna „Elles” z Bydgoszczy,
  • Adam Polak (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” z Gorlic,
  • Józef Kłosiński (Członek) – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” z Kędzierzyna-Koźle,
  • Wiesław Wójcik (Członek) – Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek” z Lublina,
  • Janusz Czyż (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Mona Lisa” z Wałbrzycha.

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej – Łódź 2011