Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa cateringowa – obiad, przerwa kawowa.

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi cateringowej dla 15 uczestników grupowego doradztwa tematycznego w Poznaniu (Stare Miasto), w terminie: do 8 lipca 2021 (czwartek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 •  15 x obiad 2-daniowy (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich),
 • 15 x przerwa kawowa (obejmuje kawę z certyfikatem Fairtrade, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce).

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 05.07.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa cateringowa – obiad, przerwa kawowa.

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi cateringowej dla 10 uczestników spotkania zespołu w Warszawie (centrum), w terminie:29 czerwca 2021 (wtorek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 10 x obiad 2-daniowy (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich)
 • 20 x przerwa kawowa (obejmuje: kawę z certyfikatem Fairtrade, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce).

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku. 

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 24.06.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Rozeznanie rynku – prowadzenie szkolenia tematycznego

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku (ceny) dotyczące:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia tematycznego w zakresie procesu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w regionie.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm) oraz że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

 • zakres tematyczny szkolenia: koordynacja rozwoju usług społecznych, wsparcie procesów deinstytucjonalizacji oraz włączanie sektora ekonomii społecznej w rozwój usług;
 • szacowana ilość godzin szkolenia: 64 godziny dydaktyczne (w cyklu szkoleniowym, ustalonym z Zamawiającym – 4 spotkania szkoleniowe, 2 dni/spotkanie szkoleniowe, każde spotkanie szkoleniowe trwa 16 godz.). Cykl szkoleniowy zaplanowany jest do realizacji w 2021 r. (ew. zależności od obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 istnieje możliwość przesunięcia terminu szkoleń). Szkolenia realizowane będą w trybie stacjonarnym;
 • odbiorcy szkolenia: pracownicy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej.

Sposób sporządzenia wyceny:

 • Prosimy o podanie ceny brutto (pełne koszty) w odniesieniu do realizacji 1 godziny dydaktycznej szkolenia (45 minut).

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia dot. rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny (jako skan) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 21.06.2021 r. włącznie, do godz. 23.59.

Załącznik nr 1 – formularz szacowania ceny – do pobrania (.doc)

Rozeznanie rynku – usługa organizacji szkoleń tematycznych

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji szkoleń tematycznych – sala, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa.

 Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji czterech 2-dniowych sesji szkoleń tematycznych dla 16 uczestników w Warszawie, w terminach:

27-28 maja 2021 (czwartek-piątek)
24-25 czerwca 2021 (czwartek-piątek)
9-10 września 2021 (czwartek-piątek)
7-8 października 2021 (czwartek-piątek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • cztery 2-dniowe sesje szkoleniowe (jedna sesja szkoleniowa w miesiącu) – łącznie 8 dni szkoleniowych:

– 8 x sala szkoleniowa dla maksymalnie 20 osób (16 uczestników szkolenia i maksymalnie 4 trenerów) – odpowiedniej wielkości przy zachowaniu niezbędnych odległości wynikających z reżimu sanitarnego, wyposażona w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz niezbędne środki higieniczne (maseczki, płyn do dezynfekcji), wynajem na 16 godzin w ciągu 2 dni szkoleniowych w godzinach: I dzień 9:00-20:00, II dzień: 9:00-14:00

– 4 x nocleg ze śniadaniem dla 16 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych)

– 8 x obiad 2-daniowy dla maksymalnie 18 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich)

– 4 x kolacja dla maksymalnie 18 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich)

– 12 x przerwa kawowa dla maksymalnie 18 osób.

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku. 

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk @ ozrss.pl do dnia: 07.05.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Rozeznanie rynku (ceny) – specjalistyczne doradztwo tematyczne

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku (ceny) dotyczące:

 • specjalistycznego doradztwa tematycznego w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm) oraz że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

 •  zakres tematyczny doradztwa: spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, w tym szczególnie kwestie związane z monitorowaniem i aktualizowaniem regionalnych programów i strategii, a także ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej i sposobów jej wykorzystania oraz włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym – w szczególności wsparcie realizacji zadań władz regionalnych związanych z transpozycją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej na poziom wojewódzki, wdrażaniem funkcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynikających z projektów koordynacyjnych współfinansowanych z EFS oraz realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej;
 • szacowana ilość godzin doradztwa: 10 godzin zegarowych (w cyklu doradczym, ustalonym z Zamawiającym i odbiorcami doradztwa);
 • odbiorcy działań doradczych: członkowie zespołów koordynujących rozwój ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej;
 • ze względu na trwającą pandemię spowodowaną COVID-19 doradztwo będzie realizowane w formule on-line (Zamawiający dysponuje platformą online do prowadzenia spotkań zdalnych).

Sposób sporządzenia wyceny:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji 1 godziny zegarowej doradztwa.

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 • Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny (jako skan) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 07.01.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

załącznik nr 1formularz rozeznanie ceny – doradztwo tematyczne .doc

Zapytanie ofertowe na usługę wdrożenia przez przedsiębiorstwo społeczne modelu wiązek usług w zakresie TURYSTYKA SPOŁECZNA+

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu: „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” OZRSS ogłosił zapytanie ofertowe na usługę wdrożenia przez przedsiębiorstwo społeczne modelu wiązek usług w zakresie TURYSTYKA SPOŁECZNA+.

Zapytanie ofertowe opublikowane jest w bazie konkurencyjności.

Termin nadsyłania ofert mija: 16.11.2020 r.

 

Rozeznanie rynku – obsługa narzędzi informatycznych wykorzystywanych do informacji i komunikacji z odbiorcami projektu

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • obsługa narzędzi informatycznych wykorzystywanych do informacji i komunikacji z odbiorcami projektu (20 godz. w miesiącu).

Opis przedmiotu zamówienia:

– obsługa informatyczna podstrony/strony www projektu z materiałami i informacjami edukacyjnymi dla uczestników,

– zamieszczanie na stronie www projektu, zgodnie z ustaleniami dot.  struktury podstrony, dostarczanych materiałów/informacji edukacyjnych oraz osadzanie kodów źródłowych,

– wsparcie obsługi narzędzi informatycznych – clickmeeting, platformy do spotkań on-line.

Okres realizacji zamówienia:

od podpisania umowy (przewidywany termin od 01.10.2020) do 31.08.2023 r.

Sposób sporządzenia wyceny:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji zamówienia w skali miesiąca (20 godz./mies.).
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 24.09.2020 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz szacowania ceny

Zapytanie o cenę – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki (2019)

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza szacowanie ceny dotyczące:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania ceny (załącznik do zapytania o cenę – załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 26 lipca 2019 roku, do godz. 23.59.

Opis przedmiotu wyceny:

Przedmiotem wyceny jest opracowanie jednego materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

Zakres rzeczowy:

 • zebranie materiału na miejscu (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę – np. z trenu województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego),
 • objętość tekstu:  40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu (stanowiącego załącznik do zapytania o cenę – załącznik 2).

Sposób sporządzenia wyceny:

 1. Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do  zapytania o cenę.
 2. Wycena w kwocie brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu dobrej praktyki (wyjazd, zbieranie materiałów, przygotowanie tekstu i autoryzacja z osobami, które udzielały wypowiedzi).

 Załączniki:

Załącznik nr 1 Schemat opisu dobrej praktyki

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (2019)

Zapytanie o cenę – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja @ ozrss.pl do dnia: 01 lipca 2018 roku, do godz. 23.59.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

Zakres rzeczowy:

 • zebranie materiału na miejscu (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę – np. wyjazd do Zielonej Góry) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu (stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania o cenę,
 • objętość zamawianego tekstu: do 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki.

Sposób sporządzenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia:

 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
 2. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu dobrej praktyki (wyjazd, zbieranie materiałów, przygotowanie tekstu i autoryzacja z osobami, które udzielały wypowiedzi).

Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej: oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 2 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01 lipca 2018 r., do godz. 23.59.

 1. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja @ ozrss.pl
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja @ ozrss.pl

Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Załącznik nr 1 schemat opisu .pdf

Załącznik nr 2formularz oferty cenowej .doc

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe) – opracowanie tekstu dot. dobrej praktyki

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

 • opracowania tekstu dot. dobrej praktyki.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: a.deja@ozrss.pl do dnia: 05 października 2017 roku, do godz. 23.59.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, www.ozrss.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału (tekstu) do broszury dot. dobrych praktyk.

 1. Zakres rzeczowy:
 • zebranie materiału (spotkanie z osobą/ami, instytucją/ami, które wdrożyły, stosują wskazaną dobrą praktykę) i opracowanie tekstu opisującego wskazaną przez Zamawiającego dobrą praktykę,
 • tekst powinien być opisany wg wskazanego przez Zamawiającego schematu opisu dot. zakresu tekstu,
 • objętość zamawianego tekstu: 40 – 50 stron maszynopisu (1800 znaków ze spacjami), w zakres, którego mogą wchodzić także niezbędne załączniki dot. opisu dobrej praktyki,
 • Zamawiający planuje w okresie realizacji projektu (tj. do 29.02.2020 r.) przygotowanie opisu 10 dobrych praktyk (2 w 2017 r., 4 w 2018 r., 3 w 2019 i 1 w 2020 r.).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości.

III. Wymogi formalne i sposób przygotowania oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania tekstów, w tym szczególnie tekstów dziennikarskich,

b) nie są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymóg dotyczący ww. powiązań będzie weryfikowany bezpośrednio przed zawarciem umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty cenowej

 1. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.
 3. Wykonawca składający ofertę powinien złożyć ją na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w odniesieniu do opisu jednej dobrej praktyki.
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

V. Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej

 1. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do zaproszenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05 października 2017 r., do godz. 23.59.
 2. Ofertę należy złożyć: e-mailowo (skan podpisanej oferty cenowej) na adres: a.deja@ozrss.pl
 3. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Deja, e-mial: a.deja@ozrss.pl

VI. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

zał. 1 – oferta cenowa dot. opisu dobrej praktyki . doc