Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. (Warszawa).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 25-26 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .pdf

Protokół dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr 11/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 10/SS/2014 na: świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 9/SS/2014 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 26 – 27 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .pdf

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego .pdf

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 7/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27-28 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 31 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 6/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 13 – 14 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 24 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 3 .pdf

protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09 lutego 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 2 lutego 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 doc

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Odpowiedź nr 2 dot. zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Protokół wyboru wykonawcy pdf

wyjaśnienia do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 na:
zorganizowanie wizyty studyjnej (spotkania branżowego) w spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność gastronomiczną w m. Klucze w dn. 1–2 grudnia 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 25 listopada 2014 r., o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 doc

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 4/SS/2014 doc

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 4/SS/2014 pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty doc

Protokół wyboru wykonawcy pdf