Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (rozeznanie cenowe)

W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.:

  • moderowania webinarium prowadzonego przez eksperta merytorycznego.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania (oferta cenowa – załącznik do poniższego zaproszenia do złożenia oferty cenowej) pocztą elektroniczną na adres: k.wasowska@ozrss.pl do dnia: 26 lipca 2017 roku, do godz. 23.59.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na świadczeniu usług konsultacyjnych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija dnia: 05.03.2017 r., o godz. 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 01/REG/2017 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 .pdf

Wyniki oceny ofert .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 na: organizację spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu w dn. 01-02 października 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 22.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 13/SS/2015 .doc

Odpowiedź na pyt. 1 i pyt. 2 .pdf

Odpowiedź na pyt. 3 .pdf

Odpowiedź na pyt. 4 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. (Warszawa).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 12/SS/2015 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 25-26 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03.09.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 11/SS/2015 .pdf

Protokół dot. unieważnienia zapytania ofertowego nr 11/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 10/SS/2014 na: świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/SS/2015 .pdf

Protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 9/SS/2014 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie).

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 9/SS/2015 .pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 na: zorganizowanie spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Byczyna w dn. 26 – 27 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 15.06.2015 r., o godz. 15.00. UWAGA! Ze względu na przerwę techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dn. 17.06.2015 r., godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 8/SS/2015 .pdf

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego .pdf

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 7/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27-28 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 31 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 6/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 13 – 14 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 24 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 3 .pdf

protokół wyboru Wykonawcy .pdf