Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji jednego spotkania dla 40 uczestników w Warszawie w terminie:

 22-23 maja 2023 (poniedziałek-wtorek).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– 2 x sala konferencyjna:

1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 50 osób)

1 x mniejsza sala warsztatowa (z możliwością pomieszczenia do 20 osób);

wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz nagłośnienie i mikrofony (duża sala);

wynajem każdej sali na 13 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: 9:00-18:00 pierwszego dnia (22.05.2023) i 9:00-13:00 drugiego dnia (23.05.2023)

– 1 x nocleg ze śniadaniem dla 30 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 13 pokoi 2-osobowych, 4 pokoje 1-osobowe) w dniu 22.05.2023

– 2 x obiad 2-daniowy dla 40 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniach 22-23.05.2023

– 1 x kolacja dla 40 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 22.05.2023

– 2 x przerwa kawowa dla 40 osób:

przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia (22.05.2023) i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia (23.05.2023)

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 18.05.2023 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Rozeznanie rynku – usługa organizacji grupowego doradztwa tematycznego

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji grupowego doradztwa tematycznego – sala, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

 Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji czterech 2-dniowych sesji spotkań doradczych dla 16 uczestników w Warszawie, w terminach:

 

23-24 marca 2023 (czwartek-piątek),
20-21 kwietnia 2023 (czwartek-piątek),
18-19 maja 2023 (czwartek-piątek),
15-16 czerwca 2023 (czwartek-piątek).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Cztery 2-dniowe sesje doradcze (jedna sesja doradcza w miesiącu) – łącznie 8 dni spotkań:

– 8 x sala szkoleniowa dla ok. 20 osób (16 uczestników doradztwa i maksymalnie 3 doradców) – min. 50 m²; wyposażona w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu, wynajem na 14 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: I dzień 9:00-18:00, II dzień: 8:00-13:00

– 4 x nocleg ze śniadaniem dla 16 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 7 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje jednoosobowe)

– 8 x obiad 2-daniowy dla maksymalnie 19 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich)

– 4 x kolacja dla maksymalnie 19 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich)

– 12 x przerwa kawowa dla maksymalnie 19 osób

 

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 22.02.2023 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

zal_1_doradztwo– formularz ofertowy

Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

 Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji jednego spotkania dla 40 uczestników w Warszawie w terminie:

 30 stycznia-01 lutego 2023 (poniedziałek-środa).

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– 2 x sala konferencyjna:

1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 50 osób)

1 x mniejsza sala warsztatowa (z możliwością pomieszczenia do 20 osób);

wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz nagłośnienie i mikrofony (duża sala);

wynajem każdej sali na 12 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: 9:00-17:00 pierwszego dnia (31.01.2023) i 9:00-13:00 drugiego dnia (01.02.2023)

– 2 x nocleg ze śniadaniem dla 30 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 13 pokoi 2-osobowych, 4 pokoje 1-osobowe) w dniach 30-31.01.2023

– 2 x obiad 2-daniowy dla 40 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniach 31.01-01.02.2023

– 1 x kolacja dla 40 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 31.01.2023

– 2 x przerwa kawowa dla 40 osób:

przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia (31.01.2023) i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia (01.02.2023)

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.

Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 26.01.2023 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

zal_1_organizacja_spotkania– formularz ofertowy

Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

Opis przedmiotu zamówienia:

– realizacja usługi organizacji jednego spotkania dla 70 uczestników w Warszawie w terminie:

 • 05-07 grudnia 2022 (poniedziałek-środa). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 •  3 x sala konferencyjna:

1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 80 osób)

2 x mniejsze sale warsztatowe (z możliwością pomieszczenia do 20 osób);

wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz nagłośnienie i mikrofony (duża sala);

wynajem każdej sali na 13 godzin w ciągu 2 dni w godzinach: 9:00-17:30 pierwszego dnia (06.12.2022) i 9:00-13:30 drugiego dnia (07.12.2022)

 • 2 x nocleg ze śniadaniem dla 50 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 22 pokoje 2-osobowe, 6 pokoi 1-osobowych) w dniach 05-06.12.2022
 •  2 x obiad 2-daniowy dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniach 06-07.12.2022
 • 1 x kolacja dla 70 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 06.12.2022
 • 2 x przerwa kawowa dla 70 osób:

Przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia (06.12.2022) i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia (07.12.2022)

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 18.11.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe – organizacja spotkania (06-07.10.2022, Licheń Stary)

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji spotkania – sala, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • realizacja usługi organizacji spotkania dla 110 uczestników w Licheniu Starym (woj. wielkopolskie) w terminie: 06-07 października 2022 (czwartek-piątek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 1 x kolacja (zimny bufet, warzywa wraz z dwoma daniami ciepłymi – do wyboru przez uczestników) dla 110 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 06.10.2022;
 • 1 x nocleg ze standardowym śniadaniem hotelowym (kontynentalnym) dla 110 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych – 50 pokoi 2-osobowych, 10 pokoi 1-osobowych);
 • 1 x duża sala konferencyjna (z możliwością pomieszczenia 110 osób) w dniu 07.10.2022: wyposażona w: rzutnik multimedialny z ekranem, tablicę flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu, nagłośnienie, 3 mikrofony oraz niezbędne środki higieniczne (maseczki, płyn do dezynfekcji dłoni), wynajem w godzinach: 9:00-15:00;
 • 1 x obiad 2-daniowy (serwowany) dla 110 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich) w dniu 07.10.2022;
 • 1 x przerwa kawowa (herbata, kawa, woda, cukier, cytryna, ciasto/ciastka kruche, owoce) całodzienna dla 110 osób w dniu 07.10.2022 (w godz. 8:30-15:30).

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan  załącznik nr 1 pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 22.09.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy .doc

Rozeznanie rynku – usługa organizacji spotkania

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji spotkania – sala i sale warsztatowe, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi organizacji jednego 2-dniowego spotkania dla 60 uczestników w Warszawie (w promieniu maksymalnie 4 km od Dworca Centralnego) w terminie:

 • 03-04 lutego 2022 (czwartek-piątek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 •  3 x sala konferencyjna: 1 x duża sala (z możliwością pomieszczenia do 80 osób) i 2 x mniejsze sale warsztatowe (z możliwością pomieszczenia do 20 osób każda) odpowiedniej wielkości przy zachowaniu niezbędnych odległości wynikających z reżimu sanitarnego. Sale wyposażone w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz niezbędne środki higieniczne (maseczki, płyn do dezynfekcji). Wynajem każdej ww. sali na 15 godzin w ciągu 2 dni (3-4.02.2022) w godzinach: 9:00-18:00 pierwszego dnia i 9:00-15:00 drugiego dnia,
 • 1 x nocleg ze śniadaniem dla 45 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych/dwuosobowych),
 • 2 x obiad 2-daniowy dla 60 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich),
 • 1 x kolacja dla 60 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich)
 • 2 x przerwa kawowa dla 60 osób: przerwa kawowa ciągła pierwszego dnia i przerwa kawowa pojedyncza drugiego dnia.

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia przy opcjach zakwaterowania w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych.
Wyceny powinny być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy ofertowych – skan załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk @ ozrss.pl do dnia: 11.01.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy .doc

Rozeznanie rynku – usługa organizacji szkoleń tematycznych

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa organizacji szkoleń tematycznych – sala, nocleg ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwa kawowa. 

Opis przedmiotu zamówienia:  realizacja usługi organizacji czterech 2-dniowych sesji szkoleń tematycznych dla 16 uczestników w Warszawie, w terminach:

 • 17-18 lutego 2022 (czwartek-piątek)
 • 17-18 marca 2022 (czwartek-piątek)
 • 21-22 kwietnia 2022 (czwartek-piątek)
 • 19-20 maja 2022 (czwartek-piątek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: cztery 2-dniowe sesje szkoleniowe (jedna sesja szkoleniowa w miesiącu) – łącznie 8 dni szkoleniowych:

 • 8 x sala szkoleniowa dla maksymalnie 20 osób (16 uczestników szkolenia i maksymalnie 4 trenerów) – odpowiedniej wielkości przy zachowaniu niezbędnych odległości wynikających z reżimu sanitarnego – min. 50 m²; wyposażona w rzutnik multimedialny z ekranem, tablice flipchart, flamastry, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz niezbędne środki higieniczne (maseczki, płyn do dezynfekcji), wynajem na 14 godzin w ciągu 2 dni szkoleniowych w godzinach: I dzień 9:00-18:00, II dzień 8:00-13:00
 • 4 x nocleg ze śniadaniem dla 16 osób (zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych)
 • 8 x obiad 2-daniowy dla maksymalnie 18 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich)
 • 4 x kolacja dla maksymalnie 18 osób (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich/wegańskich)
 • 12 x przerwa kawowa dla maksymalnie 18 osób.

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk @ ozrss.pl do dnia: 11.01.2022 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa cateringowa – obiad, przerwa kawowa.

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi cateringowej dla 15 uczestników grupowego doradztwa tematycznego w Poznaniu (Stare Miasto), w terminie: do 8 lipca 2021 (czwartek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 •  15 x obiad 2-daniowy (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich),
 • 15 x przerwa kawowa (obejmuje kawę z certyfikatem Fairtrade, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce).

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

 Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 05.07.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące:

 • usługa cateringowa – obiad, przerwa kawowa.

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi cateringowej dla 10 uczestników spotkania zespołu w Warszawie (centrum), w terminie:29 czerwca 2021 (wtorek).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • 10 x obiad 2-daniowy (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich)
 • 20 x przerwa kawowa (obejmuje: kawę z certyfikatem Fairtrade, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce).

Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o podanie ceny brutto w odniesieniu do realizacji całości zamówienia.
Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku. 

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – skan  załącznik nr 1) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 24.06.2021 r. włącznie do godz. 23.59.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Rozeznanie rynku – prowadzenie szkolenia tematycznego

W związku z realizacją projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przeprowadza rozeznanie rynku (ceny) dotyczące:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia tematycznego w zakresie procesu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w regionie.

Przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm) oraz że niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

 • zakres tematyczny szkolenia: koordynacja rozwoju usług społecznych, wsparcie procesów deinstytucjonalizacji oraz włączanie sektora ekonomii społecznej w rozwój usług;
 • szacowana ilość godzin szkolenia: 64 godziny dydaktyczne (w cyklu szkoleniowym, ustalonym z Zamawiającym – 4 spotkania szkoleniowe, 2 dni/spotkanie szkoleniowe, każde spotkanie szkoleniowe trwa 16 godz.). Cykl szkoleniowy zaplanowany jest do realizacji w 2021 r. (ew. zależności od obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 istnieje możliwość przesunięcia terminu szkoleń). Szkolenia realizowane będą w trybie stacjonarnym;
 • odbiorcy szkolenia: pracownicy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej.

Sposób sporządzenia wyceny:

 • Prosimy o podanie ceny brutto (pełne koszty) w odniesieniu do realizacji 1 godziny dydaktycznej szkolenia (45 minut).

Wycena powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia dot. rozeznania rynku.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania ceny (jako skan) pocztą elektroniczną na adres: a.krawczyk@ozrss.pl do dnia: 21.06.2021 r. włącznie, do godz. 23.59.

Załącznik nr 1 – formularz szacowania ceny – do pobrania (.doc)