Monitoring

Zgodnie z art. 19a. ustawy o spółdzielniach socjalnych „Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca informacje o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, w oparciu o dane przekazane ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego przez związki rewizyjne właściwe dla spółdzielczości socjalnej do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia informacji”.

Albert Izdebski, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, Małgorzata Ołdak, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring spółdzielni socjalnych 2010” w: „Problemy Polityki Społecznej” nr 20/2013 – Plik do pobrania .pdf

Albert Izdebski, Tomasz Mering, Małgorzata Ołdak, Ryszard Szarfenberg, Monitoring spółdzielni socjalnych 2014. Raport z badań, IPS UW, Warszawa 2015 Plik do pobraniapdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., Warszawa, sierpień 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Plik do pobrania .pdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 – informacja przyjęta przez Radę Ministrów w dn. 23 stycznia 2015 r. oraz sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w dn. 03 marca 2015 r. – plik do pobrania .pdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 7 lipca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu 20 lipca 2016 r. – plik do pobrania.pdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów, przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu Warszawa, 29 czerwca 2018 r. plik do pobrania.pdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018–2019 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów, przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu Warszawa, 22 lipca 2020 r. plik do pobrania.pdf

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2020-2021 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów, przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu Warszawa, 22 sierpnia 2022 r./”rel=”attachment wp-att-12658″>plik do pobrania.pdf