Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi

  • Publikacja przybliżająca Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt.„Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności samorządowych” w formacie PDF, EPUB lub MOBI. Można ją także znaleźć na portalu isssu.com