Analizy i debaty

prof. Jan Duraj, Przesłanki powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i zróżnicowanie przedmiotu ich działania, w: „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Oeconomica 272, 2012 – link zewnętrzny

Cezary Miżejewski, Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce, w: „Problemy Polityki Społecznej” nr 20/2013 – Plik do pobrania Ikona PDF

Cezary Miżejewski, Po trzykroć spółdzielnia, „Kontakt” 2012 – link zewnętrzny

Ryszard Szarfenberg, Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna, w: „Problemy Polityki Społecznej” nr 20/2013 – Plik do pobrania Ikona PDF

Cezary Miżejewski, Przedsiębiorstwo społeczne – konfrontacje, portal ekonomiaspoleczna.pl, 22.06.2017 – link zewnętrzny