Spółdzielcze Biuro Interwencyjne

Celem istnienia biura jest zbieranie problemów zgłaszanych przez kadry spółdzielni, odnoszących się do kwestii funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce.

W ramach Biura udzielane są informacje i porady dot. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Gromadzone są także informacje o działaniach realizowanych w ramach różnych projektów finansowanych ze środków krajowych i UE, aby skierować spółdzielnie do właściwego terytorialnie ośrodka wsparcia realizującego szkolenia i doradztwo.

Zapraszamy do zgłaszania pytań, spraw, problemów poprzez formularz. Prosimy o podanie telefonu, maila, by można było się z Państwem skontaktować. Wszystkie pytania trafiają bezpośrednio do prawnika.


  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w celu udzielania porady,zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłaszane pytanie.

logotypy