Komentarz do ustawy

  • Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Poniżej możecie Państwo skorzystać z najnowszego wydania (wrzesień 2016) komentarza do spółdzielni socjalnych. Publikacja ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Przeznaczona jest również dla osób, które nie zajmują się zawodowo prawem.

Komentarz przygotowany został na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok – prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach prawa zatrudnienia w Polsce oraz przez Cezarego Miżejewskeigo – eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, współautora omawianej ustawy