II Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 2010 Gniezno

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych byli organizatorami „II Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej”, które odbyło się w dniach 4-6 października 2010 r. w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób – przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji wspierających spółdzielczość oraz instytucji publicznych.
Podczas Forum oceniono aktualną sytuację spółdzielczości socjalnej w naszym kraju, możliwości pozyskiwania środków UE oraz współpracy z samorządem. Jeden z paneli poświęcony był włoskiej spółdzielczości socjalnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty dla spółdzielni dot. lustracji i księgowości oraz warsztat poświęcony promocji i marketingowi. Podczas Forum po raz kolejny wręczono wyróżnienia „przyjaciela spółdzielczości socjalnej”.
„II Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej” zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

II Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej – Gniezno 2010