IV Kongres Spółdzielczości

„Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej”
W dniach 21-22 listopada 2008 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbył się IV Kongres Spółdzielczości. Spółdzielczość reprezentowało ponad 430 delegatów z 15 związków branżowych spółdzielni. Kongres stworzył możliwość przedyskutowania bieżących problemów spółdzielczości (w tym stosunkowo młodej Spółdzielczości Socjalnej) oraz wytyczył kierunki działania na najbliższe lata. Delegaci wybrali 100-osobowe Zgromadzenie Ogólne, które w połowie grudnia dokona wyboru nowych władz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Na zaproszenie gospodarzy wzięli udział w uroczystościach przedstawiciele polskiego rządu: w-ce premier Waldemar Pawlak, minister rolnictwa Marek Sawicki, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak; parlamentu: w-ce marszałek sejmu Jarosław Kalinowski oraz Grzegorz Napieralski. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście zagraniczni z Ukrainy, Czech, Słowacji.
Wicepremier Waldemar Pawlak w swoim wystąpieniu podkreślał, że przyszłość spółdzielczości zależy od umiejętnego wykorzystania dostępnych rozwiązań i potencjału gospodarki. Obiecywał pomoc publiczną dla spółdzielni. Przypomniał, że rząd proponuje szereg rozwiązań, które mogą okazać się kluczowe dla rozwoju tego obszaru przedsiębiorczości – „Wspieramy rozwój funduszy poręczeniowych, gwarancyjnych, instytucji pożyczkowych. Przy pomocy tych instytucji, spółdzielcy mogą realizować liczne inwestycje” – powiedział.
Po raz pierwszy w obradach Kongresu uczestniczyli delegaci Spółdzielni Socjalnych. Delegatami OZRSS byli Marcin Juszczyk, Jacek Gąsowski oraz Aneta Englot. Jacek Gąsowski aktywnie pracował w komisji wyborczej. Marcin Juszczyk został wybrany do 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego. Delegaci przedstawili na piśmie problemy nurtujące spółdzielczość socjalną.
W czasie obrad kongresu ministrowie wręczyli nagrody wyróżniającym się spółdzielniom w poszczególnych branżach. Po raz pierwszy minister pracy i polityki społecznej przyznała nagrodę spółdzielni socjalnej. Na IV Kongresie Spółdzielczości wyróżniono Spółdzielnię Socjalną „KONAR” z Tarnobrzegu. W imieniu członków Spółdzielni Socjalnej „Konar” nagrodę odebrała Aneta Englot, dedykując tą nagrodę wszystkim działającym Spółdzielniom Socjalnym w Polsce, które tak ciężko pracują na dobry wizerunek spółdzielczości socjalnej w środowisku.
Delegaci na IV Kongres Spółdzielczości podkreślali, że Ruch Spółdzielczy w Polsce to 10 tysięcy spółdzielni i osiem milionów ich członków, który zasługuje na to, aby docenić spółdzielczość stosownie do rangi i siły ruchu spółdzielczego w Polsce. IV Kongres Spółdzielczości był dużym wydarzeniem w kraju i świętem ruchu spółdzielczego. Udział delegatów OZRSS na kongresie i wybór Marcina Juszczyka do Zgromadzenia Ogólnego stwarza spółdzielczości socjalnej możliwość zaistnienia i rozpoznawalności w środowisku spółdzielczym. Im większa liczba delegatów na kongres, tym większa szansa zwiększenia liczebności przedstawicieli spółdzielczości socjalnej w zgromadzeniu ogólnym oraz większy wpływ na decyzje podejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych powinien się rozwijać i zwiększać swoją liczebność właśnie po to, aby na V Kongresie Spółdzielczości mówić już mocnym, spójnym, wyrazistym, a przede wszystkim jednym głosem.

Opracowała: Aneta Englot – delegat OZRSS