Badania

Sprawozdanie z badania opinii na temat skuteczności realizowanych interwencji służących rozwojowi ekonomii społecznej w Małopolsce, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, czerwiec 2011 r. – plik do pobrania. pdf

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Białystok 2013 – Plik do pobrania  .pdf

Badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Raport końcowy, Puszczykowo/Szczecin, grudzień 2013r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Plik do pobrania .pdf

Raport z badania otoczenia spółdzielni socjalnych na południowym Mazowszu, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2014 – publikacja do pobrania .pdf

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Dominika Potkańska, Izabela Przybysz, Od pomysłu do rozwoju lokalnego. Badania spółdzielni socjalnych w Polsce,  Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2015 publikacja do pobrania

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski, Mateusz Paplicki, Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu. Raport, Wrocław 2019 Spoldzielnie_socjalne_Raport_przeciw_wykluczeniu_spolecznemu_Raport>publikacja do pobrania

Badania Głównego Urzędu Statystycznego