Kontakt

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Adres siedziby: 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, pokój nr 2
Nr KRS: 0000292252
REGON: 141392373
NIP: 5252437443
Konto bankowe: Warszawski Bank Spółdzielczy; Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001

e-mail: biuro@ozrss.pl, lustracja@ozrss.pl