Relacja: VII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych

Za nami VII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych, które odbyło się w dn. 4-6 listopada 2015 r. Uczestniczyło w nim blisko 250 osób, które reprezentowały 135 podmiotów działających w sferze ekonomii społecznej, w tym blisko 100 spółdzielni socjalnych.

Tegoroczne Forum było okazją do przyjrzenia się zmianom jakie zachodzą w sektorze ekonomii społecznej. Rozmawialiśmy o nowych trendach i szansach dla ekonomii społecznej, w tym w obszarze zielonych miejsc pracy, w tym konsumenckiej ekonomii społecznej, rewitalizacji. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprezentowało modelowe przedsięwzięcia spółdzielcze wypracowane i przetestowane pod kątem potrzeb i możliwości różnych grup pracowników (np. ofiar przemocy, osób ze spektrum autyzmu, osób uzależnionych). Panel dyskusyjny poświęcony modelom spółdzielni socjalnych wzbudził wśród uczestników zainteresowanie, ale także dyskusję o potrzebie przygotowywania modelowych wzorców i realności różnych rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem.

Więcej na temat modeli funkcjonowania spółdzielni socjalnych można przeczytać na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Pierwszego dnia Forum wyróżniono także najdłużej działające spółdzielnie socjalne – listy gratulacyjne w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wręczał Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Listy gratulacyjne Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymali:

Podczas pięciu warsztatów i grup tematycznych, które prowadzone były równolegle poruszane były zagadnienia związane z:

1) zarządzaniem finansami w spółdzielni socjalnej (Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiła narzędzie Prove it! pomocne w planowaniu budżetu oraz monitorowaniu wydatków)

2) marketingiem produktów i usług, który niekoniecznie musi być czarną magią (zagadnienia te w przystępny i praktyczny sposób przedstawili Joanna Szymańska i Jakub Zgierski z PANSY

3) sieciowaniem spółdzielni działających w branży turystycznej (tworzenie wspólnej oferty omówił Witold Ekielski ze Spółdzielni Socjalnej Wiatr Woda)

4) współpracy spółdzielni z branży kreatywnej nad pozyskiwaniem i wspólną realizacją zamówień i zleceń (pomysł na współpracę przedstawiła i spotkanie animowała Paulina Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO),

5) siecią sprzedażową DOBROCZYŃ!, która już niedługo ma ruszyć i docierać z ofertą do klientów dużych centrów handlowych (informacje nt. koncepcji sieci, oferty przedstawił Sławomir Nawrot i Bob Kamiński z FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej).

Pamiątkowe statuetki otrzymali także Przyjaciele Spółdzielczości Socjalnej. W tym roku Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wyróżnił za szczególne wsparcie rozwoju spółdzielni socjalnych:

 • Jerzego Erwińskiego, Wiceburmistrza Aleksandrowa Kujawskiego
 • Józefa Dropa, Wójta Gminy Kramsk,
 • Tadeusza Derenowskiego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie,
 • Romana Dziurę, Burmistrz Józefowa.

O pomysłach na działalność spółdzielni oraz sukcesach i dobrych praktykach opowiadali:

 • Agnieszka Dejna ze Spółdzielni Socjalnej DALBA z Pucka prowadzącej pierwszy w Polsce, a szósty w Europie, browar spółdzielczy
 • Katarzyna Wagner ze Spółdzielni Socjalnej Blueshostel z Konina prowadzącej hostel
 • Piotr Kmieć ze Spółdzielni Socjalnej „ODZYSK”, która postawiła na energooszczędne systemy w budownictwie.

Podczas Forum nawiązywaliśmy do nowych obszarów, w które mogą wejść i inwestować spółdzielnie socjalne. Jednym z nich jest rewitalizacja, w tym szeroko rozumiana rewitalizacja społeczna. Na ten temat rozmawiali oraz przedstawiali swoje doświadczenia:

 • Mariusz Kwiatkowski z wydziału Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego badający procesy rewitalizacyjne
 • Roland Zarzycki ze Spółdzielni Socjalnej BIZ:ON z Wrocławia zaangażowany w działania aktywizujące mieszkańców w procesy partycypacyjne
 • Marcin Pluta, Burmistrz Brzezin, entuzjasta ekonomii społecznej zlecający prace związane z usługami komunalnymi spółdzielni socjalnej
 • Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z katowickiego Nikiszowca prowadzący działania w zakresie rewitalizacji społecznej.

Warto wiedzieć, że spółdzielnie socjalne mogą nie tylko brać udział w przedsięwzięciach z obszaru rewitalizacji społecznej (jak np. aktywizowanie mieszkańców), ale także być wykonawcami np. robót budowlanych, wyłanianymi na preferencyjnych warunkach jako podmioty ekonomii społecznej. Obszar ten porządkuje ustawa z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1777), która weszła w życie 18 listopada 2015 r.

Trzeciego dnia Forum, nawiązując do jego hasła przewodniego „Idzie nowe? Rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce”, odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele jednych z pierwszych spółdzielni socjalnych w Polsce oraz nowych spółdzielni, zakładanych w ciągu ostatnich lat: Marcin Juszczyk jeden z założycieli Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie, Aneta Englot ze Spółdzielni Socjalnej „KONAR” z Tarnobrzega, Jerzy Lamprecht ze Spółdzielni Socjalnej wwwPromotion z Wrocławia, Małgorzata Bernard-Staniszewska ze Spółdzielni Socjalnej IGLICZNA z Bystrzycy Kłodzkiej, Paulina Ograbisz z wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia. Podczas dyskusji odnoszono się do warunków w jakich zakładano pierwsze spółdzielnie socjalne oraz do sytuacji obecnej. Wszyscy zgodnie podkreślali, że „idzie nowe”, że spółdzielczość socjalna nabiera innego wymiaru oraz, że ostatnie lata pokazały słabość, ale także siłę spółdzielni i determinację spółdzielców!


 

logotypy