Przyjaciel spółdzielczości socjalnej

Miejsce to, przeznaczone jest na promowanie ludzi, instytucji, firm i organizacji które swoim autorytetem, moralnym lub materialnym poparciem przyczyniają się do rozwoju i owocnego działania Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Podczas „VII Forum Spółdzielni Socjalnych” po raz kolejny przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Pan Tadeusz Derenowski – Prezydent Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie,
 • Pan Józef Drop – Wójt Gminy Kramsko,
 • Pan Roman Dziura – Burmistrz Gminy Józefów Gminy Żarów
 • Pan Józef Erwiński – wiceprezydent Aleksandrowa Kujawskiego

Podczas „VI Forum Spółdzielni Socjalnych” po raz kolejny przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Pan Norbert Mastalerz – Prezydent Miasta Tarnobrzeg,
 • Pan Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec,
 • Pan Leszek Michalak – Wójt Gminy Żarów

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Podczas „IV Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” tradycyjnie już przyznano statuetki „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”. W 2012 roku wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPA
 • Pan Marcin Pluta – Burmistrz Brzezin
 • Pan Wojciech Pluta-Plutowski – prezes firmy Konimpex
 • Pan Józef Podłużny – wójt gminy Godziesze Wielkie
 • Pan Krzysztof Kozicki – wicestarosta łomżyński

Podczas „III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” tradycyjnie już przyznano statuetki „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”. W 2011 roku wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Pani Maria Feliniak – Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich oraz
 • Pan Tomasz Bystroński – Wójt Gminy Nowosolna.

Już po raz drugi w trakcie „II Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” wręczono tytuły Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej. W tym roku wyróżnienia za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przyznano:

 • Pani Barbarze Grabowskiej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz
 • Panu Ryszardowi Grűnerowi – Burmistrzowi Gminy Byczyna.

W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się „I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych”, które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

W trakcie spotkania wręczono tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”, będące wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Pierwszymi laureatami nagrody przyznawanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zostali:

 • p. Cezary Miżejewski,
 • p. Tadeusz Tomaszewski (Poseł na Sejm RP, Klub Poselski Lewica),
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wdrożenie i realizację programu „Wspieranie Spółdzielczości Socjalnej”.