Przyjaciel spółdzielczości socjalnej

Miejsce to, przeznaczone jest na promowanie ludzi, instytucji, firm i organizacji które swoim autorytetem, moralnym lub materialnym poparciem przyczyniają się do rozwoju i owocnego działania Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Podczas „XI Forum Spółdzielni Socjalnych” w Licheniu w 2022 przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Dagmara Angowska – przedstawicielka Instytucji Zarządzającej RPO w województwie kujawsko-pomorskim
 • Aleksandra Andrzejewska – kierowniczka Działu Włączenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Stefan Dziamara – Burmistrz Rychwała
 • Roman Bednarek – Burmistrz Sompolna
 • Andrzej Nowak – Wójt Gminy Kramsk
 • Andżelika Łoś – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kramsku
 • Karolina Cyran-Juraszek

Podczas „X Forum Spółdzielni Socjalnych” w Miedzeszynie k Warszawy w 2019 przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Janusz Bogdan Czaplejewicz – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 • Katarzyna Rostek – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu
 • Magdalena Stefańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Wałbrzycha
 • Grażyna Skorupka – Spółdzielnia Socjalna 50+
 • .

Podczas „IX Forum Spółdzielni Socjalnych” w Warszawie w 2018 przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Dyrektor Andżelika Wardęga wraz ze swoim zespołem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS
 • Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania
 • Waldemar Żbik – twórca znanego bloga Spółdzielnia socjalna w praktyce.

Podczas „VIII Forum Spółdzielni Socjalnych” w Gnieźnie w 2016, przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Krzysztof Michałkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Józef Nowicki – Prezydent Konina
 • Aleksandra Kowalska – była dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Podczas „VII Forum Spółdzielni Socjalnych” po raz kolejny przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Pan Tadeusz Derenowski – Prezydent Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie,
 • Pan Józef Drop – Wójt Gminy Kramsko,
 • Pan Roman Dziura – Burmistrz Gminy Józefów Gminy Żarów
 • Pan Józef Erwiński – wiceprezydent Aleksandrowa Kujawskiego

Podczas „VI Forum Spółdzielni Socjalnych” po raz kolejny przyznaliśmy tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej” dla osób najbardziej zasłużonych dla naszych kooperatyw. Wyróżnieni zostali:

 • Pan Norbert Mastalerz – Prezydent Miasta Tarnobrzeg,
 • Pan Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec,
 • Pan Leszek Michalak – Wójt Gminy Żarów

Podczas „IV Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” tradycyjnie już przyznano statuetki „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”. W 2012 roku wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPA
 • Pan Marcin Pluta – Burmistrz Brzezin
 • Pan Wojciech Pluta-Plutowski – prezes firmy Konimpex
 • Pan Józef Podłużny – wójt gminy Godziesze Wielkie
 • Pan Krzysztof Kozicki – wicestarosta łomżyński

Podczas „III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” tradycyjnie już przyznano statuetki „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”. W 2011 roku wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Pani Maria Feliniak – Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich oraz
 • Pan Tomasz Bystroński – Wójt Gminy Nowosolna.

Już po raz drugi w trakcie „II Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej” wręczono tytuły Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej. W tym roku wyróżnienia za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce przyznano:

 • Pani Barbarze Grabowskiej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz
 • Panu Ryszardowi Grűnerowi – Burmistrzowi Gminy Byczyna.

W dniach 15-17 października 2009 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się „I Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych”, które było okazją do spotkania się ponad 100 przedstawicieli młodego ruchu spółdzielczości socjalnej oraz instytucji zaangażowanych w ich rozwój. Celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad barierami i perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Forum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

W trakcie spotkania wręczono tytuły „Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej”, będące wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek włożony w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Pierwszymi laureatami nagrody przyznawanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania zostali:

 • p. Cezary Miżejewski,
 • p. Tadeusz Tomaszewski (Poseł na Sejm RP, Klub Poselski Lewica),
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wdrożenie i realizację programu „Wspieranie Spółdzielczości Socjalnej”.