Władze

Rada Nadzorcza Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych:

 • Damian Staniszewski  – „Exempli „Spółdzielnia Socjalna z Kłodzka; e-mail: d.staniszewski@ozrss.pl
 • Marcin Juszczyk – Spółdzielnia Socjalna „Profes” z Byczyny e-mail: marcin@prof-es.pl
 • Bartosz Łowczynowski – Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” z Poznania
 • Urszula Dworaczek, Spółdzielnia Socjalna „Opole” z Opola
 • Jarosław Pilecki, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arte” z Bielawy

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych:

 • Cezary Miżejewski (Prezes) – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” – Klucze
  e-mail: biuro@ozrss.pl
 • Aneta Englot (Wiceprezes) – Spółdzielnia Socjalna „Konar” z Tarnobrzega
  tel. 694 004 919, e-mail: a.englot@ozrss.pl
 • Zbigniew Prałat (Członek) – Spółdzielnia Socjalna „Herakles” z Poznania
  e-mail: z.pralat@ozrss.pl