Konferencja w Zamościu

30 listopada 2007 r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu reprezentanci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych uczestniczyli w konferencji pt. „Potencjał partnerskiego działania na rzecz ekonomii społecznej”.
Celem konferencji była prezentacja i promocja wśród przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dobrych praktyk z terenu całego kraju w zakresie tworzenia i rozwoju szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Konferencja miała również na celu omówienie istniejących potrzeb i problemów w zakresie usług społecznych, walki z bezrobociem, aktywizacji społecznej oraz roli współpracy z zainteresowanymi jednostkami na terenie całego kraju. Organizatorem konferencji byli: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, Spółdzielnia Socjalna „DRAGON” z Zamościa, OWSS dla Lubelszczyzny przy Stowarzyszeniu „NOWA SZANSA” w Zamościu, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.