przydatne materiały

Przedstawiamy Państwu wybrane informacje, które warto znać, na temat usług społecznych i opiekuńczych dla seniorów oraz polityki senioralnej. Mamy nadzieję, że informacje te będą przydatne dla spółdzielców działających na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do lektury!

Polityka senioralna: www.senior.gov.pl

Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014 – 2020 w zarysie, w tym m.in. uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020

Przykładowe działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów – projekty realizowane w ramach Rządowego Programu ASOS

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Opracowanie prezentujące przykłady wypracowywania standardów świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – od założeń po konkretne rozwiązania dotyczące jakości usług: Przykłady dobrych praktyk w zakresie wypracowywania standardów świadczenia usług opiekuńczych . pdf

Standardy usług opiekuńczych na rzecz osób starszych w skrócie:

standardy usług .ppt

standard usług w miejscu zamieszkania . ppt

Podręcznik instruktażowy dot. standardów usług pomocy społecznej, w tym m.in. na rzecz osób starszych (usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – str. 104): Standardy usług – instruktaż .pdf

Rekomendacje metodyczne i organizacyjne dotyczące m.in. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: Standardy usług pomocy społecznej .pdf

Informacje dotyczące podstawowych działań z zakresu pomocy i integracji społecznej skierowanych do osób starszych: Pakiet usług dla osób starszych . pdf

Usługi społeczne i opiekuńcze w Finlandii: System wsparcia w Finlandii .pdf

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RZECZ SENIORÓW

Sposoby i przykłady działania Uniwersytetów III Wieku, rozwiązania organizacyjne: Doświadczenia uniwersytetów III wieku . pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *