Formularz zgłoszeniowy

Konferencja i spotkanie „Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności lokalnych”

26-27 listopada 2015 r., Poznań

(form 'branza-kreatywna' not found)


Spotkania branżowe spółdzielni socjalnych finansowane są w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

logotypy