Materiały po VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych (12-14.10.2016 r.)

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w kolejnym Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych!  Wiele godzin dyskusji, rozmów, wymiany doświadczeń wokół spółdzielczości.

Poniżej do pobrania materiały – prezentacje z Forum: