Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 7/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27-28 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 31 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 7/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 6/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 13 – 14 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 24 marca 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .doc

Zapytanie ofertowe nr 6/SS/2015 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 1 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 2 .pdf

odpowiedź na pytanie nr 3 .pdf

protokół wyboru Wykonawcy .pdf

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 na:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09 lutego 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 2 lutego 2015 r, o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 doc

Zapytanie ofertowe nr 5/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Odpowiedź nr 2 dot. zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Protokół wyboru wykonawcy pdf

wyjaśnienia do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/SS/2015 pdf

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 na:
zorganizowanie wizyty studyjnej (spotkania branżowego) w spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność gastronomiczną w m. Klucze w dn. 1–2 grudnia 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 25 listopada 2014 r., o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 doc

Zapytanie ofertowe nr 4/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 4/SS/2014 doc

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 4/SS/2014 pdf

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty doc

Protokół wyboru wykonawcy pdf

Zapytanie ofertowe nr 3

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 3/SS/2014 na: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji (Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych) w dn. 17-19.11.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 03 września 2014 r., o godz. 15.00.

Tekst zapytania ofertowego w załączeniu:

zap_ofert_3_OFSS_2014 doc

zap_ofert_3_OFSS_2014 pdf

Odpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/SS/2014 pdf

Odpowiedź nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/SS/2014 pdf

Protokół wyboru wykonawcy pdf

Zapytanie ofertowe nr 2

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „”System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe na: świadczenia poradnictwa prawnego w zakresie prawno-formalnych aspektów tworzenia, funkcjonowania i likwidowania spółdzielni socjalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Termin nadsyłania ofert mija: 06 sierpnia 2014 r., o godz. 15.00.

Tekst zapytania w załączeniu:

20140722_zap_ofertowe_prawnik pdf

20140722_zap_ofertowe_prawnik doc

Pytanie1 pdf

Pytanie2 pdf

pytanie3 pdf

pytanie4 pdf

protokol_wybor_zapyt2 pdf

Zapytanie ofertowe nr 1

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „”System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ogłaszamy zapytanie ofertowe na:

dostawę sukcesywną (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem) artykułów biurowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

 

Termin nadsyłania ofert mija: 06 sierpnia 2014 r., o godz. 15.00.

 

W załączeniu tekst zapytania:

zap_ofertowe_mat_biurowepdf

zap_ofertowe_mat_biurowe doc

pyt1_odp pdf

pytanie2-1 pdf

protokol_wybor_zapyt1