Nagranie webinarium pt. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w Programach Regionalnych w ramach EFS+ (2021 – 2027)

3

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 26 października 2021. Podczas webinarium zostały przybliżone zagadnienia związane z tematyką dotyczącą osób w kryzysie bezdomności oraz możliwości wsparcia tej grupy osób w ramach określonych celów szczegółowych w obszarze włączenia społecznego w Europejskim Funduszu Społecznym Plus (2021 – 2027) na poziomie regionalnym.

Nagranie webinarium pt. „Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów, z EFS+ w Programach Regionalnych 2021 – 2027”

3

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 12 października 2021. Podczas webinarium staraliśmy się przybliżyć zagadnienia związane z tematyką migracyjną, w tym szczególnie w kontekście Rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie włączenia społecznego w Programach Regionalnych. Rozmawialiśmy o tym, kim są obywatele państw trzecich, w jakich celach przyjeżdżają do Polski oraz czy i w jakim kontekście mogą otrzymać wsparcie w ramach Programów Regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

EFS 2021-2027 a rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin

10

Publikujemy materiały z webinariów, które odbyły się 21 i 23 kwietnia 2021. Ich tematem był rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja wsparcia w obszarze dzieci i rodzin w EFS 2021-2027, w tym: Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące rozwoju i deinstytucjonalizacji usług dla dzieci i rodzin z dziećmi? Jakie są kluczowe kierunki działań zaproponowane przez stronę społeczno-samorządową do Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce? Jakie działania powinny być finansowane […]

Nagranie webinarium pt: Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

6

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 5 marca 2021. Webinarium było poświęcone włączeniu społecznemu w Polityce Spójności i Krajowym Planie Odbudowy, czyli w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Prezentacja: Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 – POBIERZ Ekspertem podczas webinarium był: Łukasz Mikulec – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nagranie webinarium pt: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)

2

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 24 lutego 2021. Webinarium było poświęcone aspektom społecznym nowym Prawie Zamówień Publicznych. Prezentacja: Co nowego w Prawie Zamówień Publicznych (część 2.)  – POBIERZ Q&A – Pytania i odpowiedzi – POBIERZ Nowe Prawo zamówień publicznych zachęca do stosowania klauzul społecznych – POBIERZ Ekspertem podczas webinarium był: Tomasz Schimanek – ekspert ds. społecznych zamówień publicznych […]