Publikacje fachowe

Seria „Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej”. Publikacje wydane w ramach projektu ” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • Tom 1. Jak to działa: Formalno-prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne”, Zbigniew Prałatplik do pobrania
 • Tom 2. „Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego”, Karolina Cyran-Juraszekplik do pobrania
 • Tom 3. „Rachunkowość spółdzielni socjalnej”, Aneta Englot – plik do pobrania
 • Tom 4. Budowanie demokracji w spółdzielniach, Michał Sobczykplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
 • Tom 5. Marketing wartości: w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej, Szymon Surmaczplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
 • Tom 6.Poradnik dla przyszłych spółdzielców, Zbigniew Modrzewskiplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
 • Tom 7. Mądrość zespołu: narzędzia do uwalniania grupowego
  potencjału spółdzielni socjalnej, Szymon Surmacz
  plik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
 • Tom 8. 13 sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Krzysztof Kamil Zielińskiplik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi
 • Tom 9. „Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”, Praca zbiorowa pod red. Waldemara Żbika – plik do pobrania , epub plik ebook w formacie epub, mobi plik ebook w formacie mobi Praca wydana w ramach realizacji projektu pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady” publikacja przybliża zasady współpracy samorządów lokalnych i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. Oprócz rekomendacji MPiPS zawarto w niej także praktyczne wskazówki, przykłady i wzory dokumentów [rok wydania: 2015]

„Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych”– publikacja ma na celu omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości. Komentarz przygotowany został na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez dr Barbarę Godlewską-Bujok – prawniczkę specjalizującą się w zagadnieniach zatrudnienia w Polsce oraz przez Cezarego Miżejewskeigo – eksperta i praktyka w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, współautora omawianej ustawy – plik do pobrania  pdf

Ciekawy wybór, już historycznych tekstów, poświęconych kooperatywizmowi i wspólnemu działaniu ekonomicznemu – publikacja „Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości” została wydana w ramach „Biblioteki pożytku publicznego” serii wydawniczej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – plik do pobrania  pdf

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Na łamach półrocznika są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Periodyk jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

Polecamy publikację dla organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych o nazwie: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących”plik do pobrania  pdf

W ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 powstała publikacja „Vademecum lustratora spółdzielni socjalnej”plik do pobrania  pdf

„Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych” to publikacja powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 – plik do pobrania .pdf

Publikacja „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?” powstała w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – plik do pobrania  pdf

W ramach projektu PO FIO Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej ukazała się publikacja wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania autorstwa Cezarego Miżejewskiego pt. „Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?”plik do pobrania .doc

„Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów” to publikacja powstała w ramach projektu Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany w ramach Działania 7.2.2 PO KL, przez partnerstwo w składzie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, TWP Wydział Zamiejscowy w Szczecinie i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość – plik do pobrania .pdf

W listopadzie 2005 r. opublikowany został dokument autorstwa Carlo Borzaga Alceste Santuari „Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech – doświadczenia spółdzielni społecznych”. Wydawcą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej – plik do pobrania .pdf