Nagranie webinarium pt: Co może się znaleźć w Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce?

maseczka

Publikujemy nagranie webinarium, które odbyło się 16 kwietnia 2021.

    • Webinarium było poświęcone Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce i temu, co może się w niej znaleźć.

Prezentacja: Co może się znaleźć w Krajowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce? POBIERZ

Ekspertami podczas webinarium byli:

Anna Bugalska Koordynatorka grupy ds. dzieci, młodzież, rodzina, powołanej lutym 2020 r. przez MRiPS w celu opracowania ram strategicznych deinstytucjonalizacji. Specjalistka w dziedzinie polityki społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego. Pracowała w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (od 2010 do 2017 w Departamencie EFS). Od 2017 roku związana z Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, gdzie współpracuje, szkoli i doradza samorządami województw m.in. w zakresie usług społecznych i ich deinstytucjonalizacji.

Cezary Miżejewski – Koordynator grupy ds. seniorów, powołanej lutym 2020 r. przez MRiPS w celu opracowania ram strategicznych deinstytucjonalizacji. Polityk społeczny, poseł II kadencji Sejmu, były wiceminister pracy i polityki społecznej, były radca Ministra Rozwoju Regionalnego. Od 2007 roku zaangażowany w działalność Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Od 2013 roku członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, a obecnie Prezes Zarządu. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (obecnie przewodniczący grupy prawnej). Autor licznych aktów prawnych i dokumentów strategicznych.