Materiały do zmian statutowych po 31 marca 2018

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawiamy Procedurę i zakres zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) wraz z przykładowymi dokumentami, oraz przykładowy statut spółdzielni wraz komentarzami odnoszącymi się do niezbędnych zmian statutowych.

Niniejszy materiał został przygotowany z siostrzanym Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Głónymi autorami orpacowania są Zbigniew Prałat i Marek Gruchalski, i jest również efektem spółdzielczego spotkania w Licheniu Starym.

Lichen

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ZMIAN STATUTU SPS_End
PROPOZYCJA STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PO ZMIANIE USTAWY KWIECIEŃ 2018 ROKU (1)