Standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego

Przekazujemy wam standard nowej usługi ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dotyczącej wdrażania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wiązki usług społecznych oraz zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. Standard został przyjęty przez MRiPS i mamy nadzieję, że po zmianie standardów będzie też tam umieszczony do wdrożenia.

STANDARD OWES realizacja uslug spolecznych