Webinarium OZRSS: niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

Ogólnopolski Związek Spółdzielni Socjalnych zaprasza na webinarium:

Niższa opłata za gaz dla spółdzielni socjalnych

 Webinarium odbędzie się w piątek 4 marca 2022 r.

w godzinach 12.00 – 13.30. 

REJESTRACJA:

Żeby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się przez formularz dostępny pod linkiem: https://ozrss.clickmeeting.com/nizsza-taryfa-za-gaz-dla-spoldzielni-socjalnych/register

Udział w webinarium jest bezpłatny!

ZAKRES WEBINARIUM:

W trakcie webinarium będzie mowa o:

  • możliwości ubiegania się przez spółdzielnie socjalne o niższe ceny gazu w 2022 r.
  • warunkach jakie trzeba spełnić, by skorzystać z obniżenia ceny za gaz
  • procedurze ubiegania się o obniżenie ceny za gaz dla spółdzielni socjalnej.

Będzie także czas na odpowiedzi na pytania.

Webinarium poprowadzi: Zbigniew Prałat, koordynator do spraw inkubacji i wsparcia finansowego w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej.

Webinarium będzie nagrywane, a jego nagranie udostępnimy na kanale OZRSS na YT.

Spółdzielnie socjalne objęte niższą taryfą na gaz!

Weszła w życie Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. W ustawie uwzględniono także spółdzielnie socjalne. Ustawa została już opublikowana.

gazGłównym celem ustawy jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych. Wśród odbiorców wrażliwych znalazły się także spółdzielnie socjalne (w zakresie prowadzonej przez nie podstawowej działalności).

Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2002 r. (dzień po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw). Zawarte w niej zapisy wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. ceny paliw gazowych mają być zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

Aby skorzystać z tańszej taryfy na gaz należy złożyć oświadczenie do „sprzedawcy paliw gazowych” (czyli do przedsiębiorstwa, z którym spółdzielnia ma podpisaną umowę na dostawę i sprzedaż gazu). Na złożenie oświadczenia jest 45 dni od daty wejścia w życie ustawy, czyli od 29 stycznia 2022 r. Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

DO PODBRANIA: wzór oświadczenia dla odbiorcy paliw gazowych – plik .pdf (wzór obowiązujący dla spółdzielni socjalnych).