Trwa nabór wniosków w ramach P FIO

Do 23 września 2015 r. (godz. 16.15) można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie mogą także brać udział spółdzielnie socjalne, o ile zaplanowane w projekcie działania mieszczą się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Tym samym, środki P FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Termin składania ofert do 23 września br. dotyczy projektów wpisujących się w:

  • Priorytet 3. Aktywni obywatele
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe.

Szczegóły dot. działań jakie mają być realizowane w poszczególnych priorytetach są szczegółowo wymienione w Programie FIO na lata 2014 – 2020.

Projekty z zakresu Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo będą mogły być składane w naborze, który będzie trwał od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.

Można złożyć tylko jeden wniosek – w naborze wrześniowym, bądź grudniowym.

Szczegóły dot. konkursu (w tym wysokość dotacji, wymagany wkład własny, terminy realizacji projektów itp.) znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

UWAGA! SPÓŁDZIELNIE ZRZESZONE W OZRSS: jeżeli planujecie składanie wniosku, macie pomysł na projekt i chcecie go bezpłatnie skonsultować – możecie kontaktować się z nami: spotkania (at) ozrss.pl 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *