Dodatek do kosztów ciepła dla spółdzielni socjalnych

5 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Ustawa określa m.in. zasady przyznawania, wypłacania oraz określania
wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wśród
podmiotów uprawnionych są spółdzielnie socjalne.
PAMIĘTAJMY DODATEK DLA SPÓŁDZIELNI JEST NA WNIOSEK, A NIE Z URZĘDU!!!

w załączeniu przekazujemy właściwe przepisy. Spółdzielnie chcące dopytać się o szczegóły prosimy o kontakt mailowy d.staniszewski@ozrss.pl

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wniosek_cieplo