Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – ważne dla spółdzielni

Po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Logo-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi priorytet dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
Jest jeden z siedmiu priorytetów w ramach KFS na 2022 r. Pula środków KFS na 2022 r. wynosi 177.470.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod poniższymi linkami:

Sprawdzajcie stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy, którego obszar działania obejmuje miejsce rejestracji Waszej spółdzielni socjalnej. To na tej stronie będzie ogłoszony nabór i możliwość składania wniosków do KFS w 2002 r.

W przypadku pytań możecie się z nami kontaktować!