OZRSS do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zakupów w spółdzielniach socjalnych

23 listopada 2020 r. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zwrócił się do minister Marleny Maląg z wnioskiem o przygotowanie programu resortowego finansującego zakupy dokonywane w spółdzielniach socjalnych, jako elementu wsparcia w ramach pandemii i zamknięciu wielu branż.
W piśmie wskazano, iż „część z tych działań miała być realizowana w ramach zakupów dokonywanych przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej. Dziś z informacji otrzymanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej widoczne jest, iż pewna cześć ośrodków z różnych powodów, nie jest w stanie realizować powierzonych im działań. Dotyczy do w szczególności całego województwa podkarpackiego, pomorskiego i małopolskiego, choć to ostatnie przedłożyło informację o innych ścieżkach wsparcia realizowanych we województwie. Sytuacja taka dotyczy również dużych części województwa mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego. W niektórych subregionach środki są na wyczerpaniu.
Dlatego też równoległe obok działań związanych z programem resortowym niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zintensyfikowanie działań ośrodków szczególnie w województwie podkarpackim. Uważamy, że należałoby podjąć pilne działania wiążące kwestie zakupów z procesem akredytacji określającego standard jakości realizowanych działań„.

Czekamy na reakcję ministerstwa, choć wiadomo nam, iż podjęto już pierwsze działania czym poinformujemy natychmiast wszystkich spółdzielców.

Pełny tekst pisma do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępny jest tutaj List OZRSS_do_MRiPS_w_sprawie_zakupow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *