Projekt OZRSS: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

PO WER_UE

Projekt: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES)

Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020

Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Partnerzy:

Strona www projektu z materiałami i informacjami edukacyjnymi znajduje się > tutaj.

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.

Cel projektu jest realizowany przy pełnej współpracy i partycypacji z głównymi aktorami odpowiedzialnymi za spójność polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej (ES), przede wszystkim z:

 • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • koordynatorów regionalnych ekonomii społecznej w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej (ROPS)
 • instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) w zakresie Działania 9.3 oraz członków ciał konsultacyjnych wspierających rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych są działania oparte na diagnozie, z której zostanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szkoleń.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do:

 • pracowników ROPS – osób odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz zaangażowane we wsparcie ekonomii społecznej
 • członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły), które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane z ekonomią społeczną (wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Monitorujący RPO)
 • przedstawicieli działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne (głównie w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, finansowania tych działań z EFS).

Działania projektu mają przyczynić się do:

 • efektywnej i spójnej polityki regionów na rzecz rozwoju sektora ES i przedsiębiorstw społecznych (w tym w oparciu o transpozycję KPRES) tak aby promować jak najlepsze praktyki i spójność działań w różnych priorytetach inwestycyjnych
 • wsparcia kompetencyjnego pracowników instytucji regionalnych zajmujących się polityką rozwoju, w tym polityką społeczną oraz zarządzaniem funduszami strukturalnymi w obszarze Celu Tematycznego 9 i innych CT, tak aby zwiększyć trafność i trwałość regionalnych polityk ekonomii społecznej powiązanej z politykami rozwoju usług w interesie ogólnym, aktywnej integracji, rewitalizacji czy działań edukacyjno-opiekuńczych (opieka nad dziećmi do lat 3, opieka przedszkolna).

Planowane efekty:

 • pracownicy 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej odpowiedzialni za regionalną koordynację ekonomii społecznej nabędą kompetencje w ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej
 • 260 przedstawicieli: działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie, przedstawiciele ROPS, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu nabędzie kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

 Wartość projektu: 6.791.950,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5.724.255,46 zł

Kontakt z biurem projektu w OZRSS: Aneta Englot, koordynatorka, e-mail: a.englot(@)ozrss.pl, tel. do biura projektu: 535 404 880

Dokumenty rekrutacyjne:

Instytucjonalni uczestnicy projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” – wyniki rekrutacji (06.06.2017):

 1. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 50-501, ul. Hubska 7, Wrocław, woj. dolnośląskie
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 87-100, ul. Słowackiego 114, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 20-447, ul. Diamentowa 2, Lublin, woj. lubelskie
 4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 65-042, Al. Niepodległości 36, Zielona Góra. woj. lubuskie
 5. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302, ul. Snycerska 8, Łódź woj. łódzkie
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 30-070, ul. Piastowska 32, Kraków, woj. małopolskie
 7. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002, ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa, woj. mazowieckie
 8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 45-315, ul. Głogowska 25c, Opole, woj. opolskie
 9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-078, ul. Hetmańska 120, Rzeszów, woj. podkarpackie
 10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 15-110, ul. Kombatantów 7, Białystok, woj. podlaskie
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, woj. pomorskie
 12. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 40-142, ul. Modelarska 10, Katowice, woj. śląskie
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-516, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, woj. świętokrzyskie
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562, ul. Plater 1, Olsztyn, woj. warmińsko-Mazurskie
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 61-731, ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, woj. wielkopolskie
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 70-540, ul. Korsarzy 34, Szczecin, woj. zachodniopomorskie