Pomoc Ukrainie: Potrzebny jest mechanizm zakupowy

W dn. 14 marca 2022 r. jako Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wystosowaliśmy pismo do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (które zarządzają środkami europejskimi na poziomie województw) w sprawie uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego. Instrument ten może być realizowany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 9 marca 2022 r. wskazało na możliwość uruchamiania tego narzędzia na poziomie poszczególnych województw (decyzję o tym mają podejmować Instytucje Zarządzające RPO).

To oznacza, że w przypadku uruchomienia tzw. instrumentu zakupowego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogłyby dokonywać w podmiotach ekonomii społecznej zakupów m.in.:

ukraine-gfb6f75c58_1920

  • pomoc materialną, która zostanie przekazana na terytorium Ukrainy,
  • wsparcie dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Jesteśmy przekonani, że Instytucje Zarządzające RPO umożliwią sprawne działanie i finansowanie tego obszaru aktywności ekonomii społecznej, zaś Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej skoordynują sprawnie działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – tak jak miało to miejsce w związku z pandemią COVID-19.

Jesteśmy przekonani, że w obliczu ludzkiej tragedii wykażemy ścisłe współdziałanie sektora publicznego i społecznego.

Pełna treść pismo OZRSS przekazano do IZ RPO, ROPS jest dostępna tutaj (.pdf).

Jesteśmy z Wami – jednoczymy siły!

W tym trudnym dla wszystkich czasie, a szczególnie dla Ukrainy, jednoczymy siły!

OZRSS wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SnSS) zbiera informacje na temat gotowości spółdzielni socjalnych (przedsiębiorstw społecznych) do różnorodnej pomocy dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy.

Mamy krótką ankietę – zajrzyjcie do niej, wypełnijcie do 06.03 (niedziela): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesTPO_KSx9uYXks9Kpr_s_B4VI1HctYb8XNftmikvASOmSwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2pZ4MfZNRzTwtxGFYejODZE78JsuuhvkdrG33vSs9umhw-M-241Ti0VUc

Ankieta jest też dystrybuowana przez wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce oraz otrzymały ją do wiadomości Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (16 ROPS), aby także namawiały spółdzielnie i in. przedsiębiorstwa społeczne do jej wypełniania.

Zebrane informacje bardzo pomogą nam w rozmowach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na temat zaangażowania spółdzielni w pomoc. Jesteśmy razem ze SNSS w stałym kontakcie z tymi ministerstwami. Zebrane informacje otrzymają także ROPSy, by mogły nich korzystać przy organizowaniu pomocy.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, bo wiemy, że spółdzielnie socjalne już działają na rzecz Ukraińców i/lub są w gotowości!

Cezary Miżejewski, Prezes OZRSS i Przemysław Piechocki, Prezes SnSS
My-z-Wami